03.03.2012

Ålandsbanken myönsi Luontobonuksen John Nurmisen Säätiön hankkeelle Riiassa

Ålandsbanken lahjoittaa vuosittain suuren summan rahaa jaettavaksi hankkeille, jotka tekevät konkreettista työtä ympäristön parantamiseksi ja luonnon suojelemiseksi. Varat kertyvät pankin Luontotilien ja Ålandsbanken Eco Performance -rahaston kautta. Summa on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Tänä vuonna suurin summa, 55 000 euroa, myönnettiin John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille. Varat osoitetaan hankkeelle, jolla tehostetaan Riian jätevedenpuhdistuslaitoksen fosforipäästöjen vähentämistä. Tehostuksen arvioidaan vähentävän päästöjä noin 200 tonnilla vuosittain, mikä vastaa noin viidesosaa koko Suomen vuosittaisesta, Itämerelle aiheuttamasta fosforikuormituksesta.

Ålandsbanken tukee vuosittain ympäristön hyvinvointia edistäviä hankkeita summalla, joka vastaa 0,2 prosenttia kaikista pankin Luontotileillä olevista talletuksista. Tänä vuonna lahjoitettava summa on ennätyskorkea: 126 000 euroa. Jakamatta jäävät varat, 27 000 euroa, varataan jaettaviksi myöhempänä ajankohtana.

Siitä lähtien, kun Luontotili 1990-luvun lopulla perustettiin, on ympäristötarkoituksiin jaettu yhteensä 968 000 euroa.

Lisätietoja:
”Ålandsbankenin Luontobonusten jako vuonna 2012”
www.alandsbanken.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu