04.04.2011

Ålandsbanken myönsi Luontotilibonuksen John Nurmisen Säätiön Viipurin hankkeelle

Ålandsbankenin Luontotilibonus, jonka pankki joka vuosi lahjoittaa ympäristönsuojeluprojekteihin, on tänä vuonna ennätykselliset 110 000 euroa. Lahjoituksen saavat projektit, jotka konkreettisin keinoin parantavat ympäristöä sekä tiedottavat ympäristöä suojelevista toimenpiteistä.

Suurin summa, 51 000 euroa, lahjoitettiin John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeelle Viipurin jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen tavoitteena on vähentää Viipurista vuosittain Itämereen päätyvän fosforin määrää tehostamalla Viipurin jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa. Hankkeessa pienennetään suoraan Suomen merialueelle päätyviä fosforipäästöjä yhteensä noin 20 tonnilla vuodessa. Vuonna 2010 käynnistettyjen koeajojen perusteella Viipurin vesilaitos ja John Nurmisen Säätiö aikovat rakentaa pysyvän fosforinpoistojärjestelmän puhdistamolle 2012 mennessä. Tällöin Viipurista itäiselle Suomenlahdelle tulevia rehevöittäviä päästöjä voidaan vähentää pysyvästi ja parantaa samalla myös rehevöitymisestä kärsivän Viipurinlahden tilannetta.

www.ålandsbanken.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu