22.04.2015

ENSI-palvelun käyttöönotto etenee

ENSI-palvelu sai ensimmäisen ulkomaisen käyttäjänsä – Rederiet Stenersen lähetti reittisuunnitelman onnistuneesti viranomaiselle

 Kuva: Ilkka Lastumäki

ENSI-palvelun (Enhanced Navigation Support Information) käyttäjäkunta laajeni huhtikuussa ensimmäistä kertaa kotimaisia varustamoja pidemmälle, kun norjalaisen tankkerivarustamon Rederiet Stenersenin alus lähetti ensimmäisen reittisuunnitelmansa meriliikennettä valvovalle viranomaiselle tiedoksi ja tarkastettavaksi huhtikuussa.

ENSI-palvelu antaa aluksille mahdollisuuden lähettää niiden sähköisessä muodossa oleva reittisuunnitelma etukäteen meriliikennettä valvovalle viranomaiselle tiedoksi ja tarkastettavaksi. Viranomainen saa tiedon suunnitelman mahdollisista riskikohdista ja pystyy näin valvomaan aluksen kulkua entistä tehokkaammin. Alun perin tankkereille suunnattua palvelua tarjotaan kaikille alustyypeille, koska se lisää meriliikenteen turvallisuutta käyttäjästä riippumatta: öljyvahinkojen lisäksi palvelulla voidaan vähentää minkä tahansa merellisen vahingon riskiä.

Lisää aluksia ja varustamoja palvelun piiriin

ENSI-palvelua on testattu vuoden 2013 alusta Suomenlahdella etupäässä tankkereilla. Testaamisen ohella voidaan puhua myös käyttöönotosta, sillä palvelu toimii operatiivisena osana suomalaista alusliikennepalvelua. Käyttäjäkunnan laajetessa ja teknisten ratkaisujen vakautuessa palvelun todelliset hyödyt alkavat pikkuhiljaa erottua. Tavoitteena on laajentaa palvelua tai osia palvelusta vuosien 2015 – 2016 aikana joidenkin Itämeren valtioiden alusliikennepalveluihin sekä uusiin aluksiin. Samaan aikaan palvelua kehitetään osana e-navigointiin liittyviä EU-hankkeita.

ENSI-palvelu luotiin ja sen käyttöönotto aloitettiin John Nurmisen käynnistämässä Tankkeriturva-hankkeessa vuosina 2009 – 2013. Palvelun jatkokehitys ja käyttöönotto siirtyivät Liikenneviraston vastuulle vuonna 2014.

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu