20.08.2019

Hehtaarit täyteen Vantaanjoen kipsihankkeessa: 50 viljelijää mukana

Uusi vesiensuojelumenetelmä kiinnostaa viljelijöitä

Vantaanjoen kipsihankkeen toisena vuonna Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseen osallistuu 50 tilaa Riihimäeltä Helsinkiin. Vantaanjoella levitetään syksyllä kipsiä lähes 2400 peltohehtaarille maatalouden vesiensuojelutoimena. Pääosa käsiteltävästä peltopinta-alasta on pääuoman läheisyydessä Nurmijärven, Vantaan ja Hyvinkään alueilla. Kipsikäsittely puolittaa fosforihuuhtouman ja vähentää täten rehevöitymistä ja sinilevän kasvuedellytyksiä Vantaanjoella ja Vanhankaupunginlahdella.

”Kipsin tehokkuus kiintoaine- ja sitä kautta fosforihuuhtouman vähentäjänä on kiistaton. Lisäksi hankkeen alustavien tulosten perusteella kipsi vähentää eroosiota ja fosforihuuhtoumaa myös alueilla, joilla muut eroosiontorjuntaan keskittyvät vesiensuojelutoimenpiteet, kuten talviaikainen kasvipeitteisyys, ovat jo laajalti käytössä. Näin se tukee myös muita tehokkaiksi havaittuja toimia kuormituksen vähentämisessä entisestään”, kertoo toiminnanjohtaja Anu Oksanen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä.

Kipsin levitys jo käynnissä Vantaan kaupungin pelloilla

Maanparannuskipsiä levitetään pelloille neljä tonnia hehtaarille. Mukana olevat tilat saavat kipsin ilmaiseksi käyttöönsä, ja hanke kattaa myös kipsin levityksen kustannukset. Ensimmäiset kipsikuormat on jo toimitettu pellon laidoille ja kipsin levitys on alkanut. Viljelijöiden lisäksi mukaan vesiensuojeluhankkeeseen ovat lähteneet Vantaan ja Helsingin kaupungit, jotka vähentävät kipsin avulla ravinnehuuhtoumia omilta pelloiltaan.

Kipsiä levitettiin sateisissa tunnelmissa Vantaan Seutulassa 19.8.2019. Kuva: Kirsi Kurki-Miettinen

Vantaan kaupunki on ollut mukana monissa vesiensuojeluhankkeissa jo aikaisemmin, joten tämä on hyvää jatkoa niille. Vantaan tilanhoitaja Tuomas Vaherlehto mainitsee useita hyötyjä peltojen kipsikäsittelystä. ”Uusien toimenpiteiden kokeilu tuo tietoa ja kokemusta siitä, miten voitaisiin parantaa veden laatua ja lisätä Vantaanjoen virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä. Hyväkuntoiset pellot ovat myös helpompia hoitaa ja viljellä, joten kipsikäsittelyllä toivotaan saatavan useita hyötyjä.”

Kipsikäsittely leikkaa fosforikuormaa kahdella tonnilla

Vuosi sitten Vantaanjoen kipsihankkeessa kipsikäsiteltiin jo vajaat 1100 hehtaaria peltoa. Kaikkiaan 3500 hehtaarin laajuisena hanke tulee leikkaamaan maatalouden vuotuista fosforikuormaa noin kahdella tonnilla ja kiintoainekuormaa noin tuhannella tonnilla viiden vuoden ajan. Positiiviset vaikutukset vesistöjen laatuun kohdistuvat lähes miljoonan virkistyskäyttäjän Vantaanjoelle ja Vanhankaupunginlahdelle.

Vantaanjoen kipsihanketta toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY), Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiön yksityiset tukijat ja ympäristöministeriö. Yara Suomi Oy lahjoittaa hankkeelle kipsin, jota syntyy lannoiteteollisuuden sivutuotteena Yaran Siilinjärven tehtaalla.

”Loppukiri onnistui ja saavutimme hankkeen tavoitteet etuajassa, siitä suuri kiitos kaikille mukaan lähteneille viljelijöille! Nyt toivomme syksylle hyviä säitä, jotta kipsin levitys onnistuu. Olemme ilolla seuranneet myös sitä, että kipsikäsittely on pian laajenemassa Varsinais-Suomeen. Saaristomeren valuma-alueella toteutettuna peltojen kipsikäsittely parantaisi merkittävästi meren tilaa”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Maija Salmiovirta.

Kuvia Vantaanjoen kipsihankkeesta: https://staging.johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/
Vantaan kaupungin tilanhoitaja Tuomas Vaherlehdon haastattelu: https://www.youtube.com/watch?v=ziCLgkhTJM8

Vantaanjoen kipsihankkeen nettisivut: https://staging.johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/vantaanjoen-kipsihanke/

Lisätietoja:

John Nurmisen Säätiö
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari, p. 041 5491535, marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi
Projektipäällikkö Maija Salmiovirta, p. 044 203 2213, maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Toiminnanjohtaja Anu Oksanen, p. 050 3726 018, anu.oksanen(at)vantaanjoki.fi
Tutkija Pasi Valkama, p. 044 767 1394, pasi.valkama(at)vantaanjoki.fi
http://www.vhvsy.fi

Helsingin yliopisto
Professori Markku Ollikainen, p. 02941 58065, markku.ollikainen(at)helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Suomen ympäristökeskus
Erikoistutkija Petri Ekholm, p. 0295 251102, petri.ekholm(at)ymparisto.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Laura Saijonmaa, ympäristöministeriö, p. 0295 250 261, laura.saijonmaa(at)ym.fi
Projektipäällikkö Sanni Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 068, sanni.j.turunen(at)ym.fi
www.ym.fi/vesienjamerenhoito

Vantaan kaupunki
Tilanhoitaja Tuomas Vaherlehto, Vantaan kaupunki, p. 040 5403246, tuomas.vaherlehto(at)vantaa.fi

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi 

Photo: Kirsi Kurki-Miettinen / John Nurmisen Säätiö

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu