06.04.2016

Itämeren nuoret sankarit Puhdas Itämeri -konsertin yleisössä – lue sankaritarinat!

John Nurmisen Säätiö järjestää Puhdas Itämeri -hyväntekeväisyyskonsertin 19.4.2016 Musiikkitalolla klo 19:00. Konsertissa kuullaan Baltic Sea Youth Philharmonicin tulkinnat upeasta ja monipuolisesta ohjelmasta. Voit lukea konsertista lisää täältä. Omat lippusi pääset ostamaan täältä.

Olemme kutsuneet konserttiin mukaan 500 lasta, nuorta ja ympäristökasvattajaa kiitokseksi Itämeren suojelemiseksi eri tavoin tehdystä työstä. Ele on otettu vastaan erityisellä innostuksella. Mukana on kouluja ja luokkia useilta eri paikkakunnilta, harrastusjärjestöjä sekä yksittäisten hankkeiden edustajia. Alla muutamia ihania Itämeren sankaritarinoita konserttiyleisöstämme.

Lasten Itämeriprotesti: Lasten näkökulma mukaan ympäristökeskusteluun

Lasten Itämeriprotestin tarkoituksena on saada lasten ääni kuuluviin puhtaamman Itämeren puolesta. Hanke käynnistyi konkreettisesti Vera ja Isak Meriläisen kesällä 2014 julkaisemasta mielipidekirjoituksesta. Lasten huoli ja pettymys likaisesta merestä ja leväongelmasta sai ympäristöjärjestö Natur och Miljön ryhtymään lasten ja nuorten äänitorveksi ympäristökysymyksissä sekä Itämeri-keskustelussa.

Lasten aloitteesta alkunsa saaneen hankkeen ensimmäinen Itämeriprotesti toteutettiin toukokuussa 2015 Helsingin Narinkkatorilla. Lasten mielenosoituksen lisäksi tapahtumassa julkistettiin vaatimuslista aikuisille toimista Itämeren hyväksi. Lista jaettiin eduskuntaan ja ojennettiin protestipäivänä Keskustan edustajalle. Elokuussa 2016 on luvassa järjestyksessään toinen Lasten Itämeriprotesti, josta suunnitellaan entistä suurempaa. Lapset itse ovat ideoineet Kansalaistorille johtavan protestimarssin, ja paikalle toivotetaan tervetulleiksi kaikki lapset perheineen. Tavoitteena on saada 1000 lasta paikalle tapahtumaan sekä osallistumaan työpajoihin, ja nostaa tärkeää aihetta voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Kansalaistorille sijoittuvan tapahtuman lisäksi hankkeen lähettiläät kiertävät kouluissa ja järjestöissä jakamassa Itämeri-tietoutta.

Natur och Miljö on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka vastaa hankkeesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta ja muina yhteistyökumppaneina toimivat Itämerihaaste, Helsingin kaupunki sekä Luontoliitto.

Kuva: Karl Vilhelmsson
Kuva: Karl Vilhelmsson

 

Olarin koulu: Myönteistä Itämeri-tietoutta lapsilta lapsille

Espoolaisessa Olarin koulussa valmistaudutaan kevään leirikouluun, jossa kahdeksasluokkalaiset purjehtivat Espoosta Maarianhaminaan tarkkaillen samalla Itämeren tilaa. Matemaattis-luonnontieteellisen luokan leirikoulu on osa Lapsilta lapsille -hanketta, johon sisältyy myös historian ja ruotsin kielen opetusta. Olarin lukion puolella on järjestetty toiminnallisia Itämeri-kursseja sekä osallistuttu kilpailevana joukkueena Yleisradion Merentutkijamestari-sarjaan.

Hankkeen taustalla on halu kertoa oppilaille Itämerestä myönteiseen sävyyn ja synnyttää suhde mereen, jonka äärellä elämme. Olarin koulussa koetaan, että vallalla oleva negatiivissävytteinen viestintä ei synnytä halua suojella Itämerta. Siksi halutaankin saada nuoret itse kokemaan Itämeren upeus ja saada heidät rakastamaan mertaan, ja tätä kautta luoda kokemus siitä että ympärillämme on jotain suojelemisen arvoista. Omakohtaisen kokemuksen kautta nuorille syntyy halu tehdä osansa Itämeren suojelun ja puhdistamisen eteen nyt sekä myöhemmin työelämässä.

Kasiluokkalaiset tekevät leirikoulunsa aikana kokeellisia tutkimuksia, joista valmistuu opetusmateriaalia 9. luokan syksyä varten. Syksyllä oppilaat suuntaavat vanhoihin alakouluihinsa opettamaan Itämeri-tietoutta nuoremmille oppilaille. Opetuksen lisäksi oppilaat kokoavat leirikoulustaan ja tutkimuksistaan valokuvanäyttelyn verkkoon. Tietoa Itämerestä siirretään lapsilta lapsille, ja vaikeistakin asioista päästään opettamaan kivalla, käytännönläheisellä tavalla. Tapa mahdollistaa myös väärien mielikuvien oikaisua – Itämeri ei ole koskaan ollut eikä siitä puhtaimmillaankaan koskaan tule turkoosinsinistä trooppista merta.

Kuva: Karri Flinkman
Kuva: Karri Flinkman

 

Sukeltajaliitto: Vedenalainen Itämeri näkyviin

Rantojen puhdistamista, kalakantojen seurantaa, öljyvuotojen raportointia… Suomalaiset sukeltajat tekevät monipuolista ja pitkäjänteistä työtä Itämeren ja muiden vesialueidemme eteen. Vastuullisuus ympäristöä kohtaan on kaiken toiminnan ytimessä. Se näkyy alan koulutuksissa sekä Liiton toiminta-ajatuksessa ja säännöissä.

Sukeltajaliittoon kuuluu 165 jäsenseuraa, joiden piirissä on noin 10 000 harrastajaa eri puolilla Suomea. Seurat ovat paitsi harrastustoiminnan järjestäjiä myös tärkeitä ympäristökasvattajia. Sukellusharrastuksen myötä lapset ja nuoret tutustuvat meren elämään ja sen suojelun tärkeyteen.

Sukeltajat tuovat ainutlaatuisella tavalla esiin Itämeren vedenalaista maailmaa. Siivoustempauksissa meren pohjasta sukelletaan sinne kuulumattomia esineitä. Kokoamalla rojua kaikkien näkyville lisätään tietoisuutta merelle kuulumattomasta mutta valitettavasta roolista kaatopaikkana. Toinen sukeltajien mahdollistama tapa tutustua meren elämään on valokuvataiteen kautta. Upeat näyttelyt ja verkkogalleriat tarjoavat maakravuille kurkistusikkunan pinnan alle.

Kuva: Mikko Voipio
Kuva: Mikko Voipio

 

Metropolia-ammattikorkeakoulu: Monialainen Metropolia yhdistää voimansa puhtaamman Itämeren puolesta

Metropolia on monialainen ammattikorkeakoulu, jossa ollaan kiinnostuneita Itämerestä ja sen suojelusta läpi koulutusalojen. Opintojen sekä Itämereen liittyvien työelämä- ja innovaatioprojektien kautta opiskelijoiden tietoisuus Itämerestä kasvaa myös niillä aloilla, joilla ei ole suoraa kytköstä ympäristötekniikan koulutukseen tai luonnonsuojeluun. Eri koulutusohjelmien opiskelijoilla onkin useampia tulokulmia aiheeseen, ja Itämeri-opinnoissa on tarjolla paitsi monialaisia opintokokonaisuuksia myös kansainvälisiä yhteistyöprojekteja.

Metropolia aloitti yhteistyön John Nurmisen säätiön kanssa vuonna 2013 ja tällöin solmittiin kolmivuotinen yhteistyösopimus hyväntekeväisyydestä Itämeren hyväksi. Ammattikorkeakoulun vahva musiikkiosaaminen koostuu sen omista opiskelijoista ja alumneista, ja yhteistyön päämuotona onkin vuosittainen viihdekonsertti, jonka lipputulot ohjataan puhtaan Itämeren hyväksi. Metropolia on järjestänyt konsertteja useiden vuosien ajan ja tuotteistanut tapahtumakonseptin, jolla suuren viihdeorkesterin konsertti toteutetaan joka kevät. Konsertit halutaan esittää täysille saleille, ja merkittävinä yhteistyötahoina lippujen ennakkomyynnissä Metropolialla ovat olleet Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset Vanhakaupunki ry sekä Kanta-Helsingin Yrittäjät ry.

Metropolia järjestää hyväntekeväisyyskonsertin kokonaan itse, ja ylpeys omaan osaamiseen perustuvasta aikaansaannoksesta on arvokasta. Opiskelijoille oman ammattitaidon merkitys kirkastuu entisestään, kun sen kautta pääsee suoraan vaikuttamaan ja toimimaan puhtaamman Itämeren puolesta.

Kuva: Jarmo Palm
Kuva: Jarmo Palm

 

Korkeasaaren luontokoulu Arkki: Korkeasaaressa Itämerta ihmettelemässä

Itämerta ihmetellen on koululaisille suunnattu tapahtuma, jota järjestävät yhteisvoimin Korkeasaaren luontokoulu Arkki, Itämerihaaste sekä Harakan luontokeskus. Vuonna 2015 tapahtuma toteutui toista kertaa, ja sitä järjestetään vuorovuosin Korkeasaaressa ja Harakan saarella. Tapahtuman tavoitteena on kannustaa keksimään luovia ratkaisuja Itämeri-työhön, kun koulujen haasteena on moniin eri projekteihin hukkuminen.

Itämerta ihmetellen -tapahtumaan voivat ottaa osaa Itämerihaasteeseen liittyneiden koulujen edustajaoppilasryhmät. Tähän mennessä osanottajia on ollut Helsingistä, Espoosta sekä Turusta. Tapahtumassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, jotka viime syksyn tapahtumassa käsittelivät muun muassa meren mikromuoveja sekä Itämeren ekonomiaa. Tärkein osa tapahtumaa ovat kuitenkin koulujen omien, monipuolisten Itämeri-projektien esittelyt. Oppilasryhmät saavat töistään palautetta kommentaattoreilta, joina ovat tähän mennessä toimineet muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtajat Anni Sinnemäki ja Pekka Sauri. Tapahtumaan osallistuvat ryhmät vievät saamaansa Itämeri-tietoutta eteenpäin omiin kouluihinsa.

Korkeasaaressa ja luontokoulu Arkin toiminnassa huomioidaan Itämerta myös koululaistapahtuman ulkopuolella. Itämeren ympäröimällä eläintarhasaarella meri on läsnä päivittäin. Vierailevien koululaisryhmien kanssa paikallistetaan sillalta käsin harmaahylkeitä syksyisin, ja naapurisaarella toimiva villieläinsairaala hoivaa apua tarvitsevia Itämeren asukkeja.

Kuva: Emma Luukkala
Kuva: Emma Luukkala

 

Munkkiniemen yhteiskoulu: Itämeri-tietoutta tulevaisuuden vaikuttajille

Ympäristöasiat ja työ Itämeren hyväksi ovat olleet osa Munkkiniemen yhteiskoulun toimintaa jo pitkään. Jokavuotinen Itämeri-teemaviikko järjestetään loppukeväästä, huhti-toukokuun vaihteessa. Teemaviikon aikana MYK:ssa seitsemäsluokkalaiset siivoavat koulun lähialueita sekä rantoja ja kahdeksasluokkalaiset vierailevat Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Tänä vuonna Ålandsbankenilta saadun apurahan turvin MYK:n yhdeksäsluokkalaisille on suunnitteilla öljyntorjuntateemapäivä ja vierailu Harakan luontokeskukseen. Viikon aikana teema näkyy myös muun muassa ympäristöryhmän järjestämänä ohjelmana, keskitetysti opetuksessa sekä koulun ruokalistassa.

MYK on tehnyt vuosien ajan Itämereen liittyvää yhteistyötä kööpenhaminalaisen Ingrid Jespersen Gymnasieskolanin kanssa niin peruskoulun kuin lukionkin puolella. Saman meren äärellä olevat erilaiset elinympäristöt ja ekosysteemit tarjoavat hyvän lähtökohdan biologisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimiseen ja vertailuun. Nuorille yhteistyö on tarjonnut paitsi toiminnallista oppimista ja Itämeri-tietoutta, myös sosiaalisen ulottuvuuden sekä kansainvälisyyden ja kielenoppimisen näkökulman.

Vuonna 2007 koulu lähti mukaan Vihreä Lippu-ympäristökasvatusohjelmaan ja vuonna 2010 MYK teki ensimmäisenä kouluna Suomessa Baltic Sea Action Group -sitoumuksen. BSAG-sitoumuksessa koulu lupautui siivoamaan rantoja ja lähiympäristöä vuosittain, sekä ottamaan Itämeri-teeman mukaan opetukseen. Kaikissa oppiaineissa opetus on mahdollista linkittää ympäristökasvatuksen teemaan, ja tällä lisätään oppilaiden tietämystä ja ymmärrystä Itämerestä lähiympäristönämme. Itämeri-hanke ei olekaan Munkkiniemen yhteiskoululle kertaluontoinen projekti, vaan oppilaiden tietämystä kartutetaan toiminnallisesti pitkäjänteisesti.

Kuva: Munkkiniemen Yhteiskoulun arkisto
Kuva: Munkkiniemen Yhteiskoulun arkisto

 

Kaarinan lukio, Itämeri-työryhmä: Pitkäjänteistä työtä Itämeren hyväksi

Kaarinan lukiolla on pitkät perinteet Itämeri-tietouden lisäämisessä: koulun Itämeri-työryhmän toiminta viettää jo 10-vuotisjuhlavuottaan. Työryhmä koostuu eri aineiden opettajista ja hanke toimii lukion rehtorin tuella. Kaarinan lukio otti vuonna 2008 vastaan myös Itämerihaasteen ensimmäisenä kouluna ja kannusti myös muita kouluja mukaan haasteeseen.

Työn tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Itämeren ympäristöongelmista, suojelusta ja meren moninaisesta merkityksestä kansalaisille. Lukiolaiset järjestävät vuosittain Itämeri-kilpailun kaikille kaupungin kahdeksasluokkalaisille. Työryhmä haluaa korostaa yhteistä vastuuta Itämerestä ja herättää huomioimaan omien tekojen merkitystä. Lukiossa osallistutaan päivätyökeräyksiin, joiden tuotot ohjataan usein Itämeren hyväksi. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa Turun ja Helsingin Itämerihaaste sekä Pidä Saaristo Siistinä ry ja WWF. Oppilaat ovat päässeet tutustumaan Itämeren tutkimukseen Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkimusalus Muikun matkassa. Saaristomeren tutkimuslaitos Nauvon Seilissä järjestetään tänä vuonna kymmenennen kerran lukion Itämerikurssi.

”Lukiolaisemme ovat ympäristötietoisia ja kiinnostuneita Itämerestä”, kertoo luonnontieteiden opettaja Kristiina Tarkiainen. ”Itämeri-hankkeen avulla ajankohtainen tutkimustieto tavoittaa oppilaat, ja onpa ylioppilaskirjoituksissakin kysytty aiheesta muutaman kerran. Itämerikeskeinen toiminta myös konkretisoi oppilaille, miten vaikuttavaa ympäristön puolesta tehty työ on.”

Kuva: Kristiina Tarkiainen
Kuva: Kristiina Tarkiainen

 

P. S. Mikäli yrityksesi haluaa olla mukana kiittämässä näitä lapsia ja nuoria, tarjoamme siihen mahdollisuuden. Nuorille tarjottavia lippuja on lunastettavissa 10 kappaleen erissä hintaan 750 €. Jokainen lunastettu paikka merkitään kyseisen sponsorin isännöimäksi ja konserttikävijää odottaa sponsorin nimissä laadittu tervetuliaiskirje ja kiitos Itämerityöstä. Mukaan voi liittää myös yrityksen muotoileman lyhyen tervehdyksen. Lisäksi sponsorien logot tulevat näkymään konserttitalon aulassa.

Lisätiedot:
Minna Korpela
minna.korpela(a)jnfoundation.fi, p. 040-5086015

Kuva: Karri Flinkman

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu