12.05.2015

Itämeren ravinnepäästökauppa kehitteillä suomalais-ruotsalaisin voimin

John Nurmisen Säätiön johtaman NutriTrade-hankkeen tavoitteena on luoda maailman ensimmäinen merialueelle tarkoitettu ravinnepäästökauppa. Hankkeessa ovat mukana säätiön lisäksi Suomesta Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus (LUKE) sekä Ruotsista Initiativet Hållbara Hav ja Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).Suunnitteilla olevaan ravinnepäästökauppaan voidaan sisällyttää mitä tahansa todennettuja keinoja, joilla voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti vähentää rehevöittävien ravinteiden määrää Itämeressä. Tarkoituksena on luoda mekanismi näiden toimien tunnistamiseksi, rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Päästökaupan osapuolia voivat olla toimijat, jotka ovat valmiita vähentämään Itämeren ravinnepäästöjä omilla selkeästi mitattavilla toimillaan – mm. vesilaitokset, jotka ovat halukkaita parantamaan jätevesien puhdistusta yli vaaditun minimitason. Päästöjen ostajina voivat olla kaupungit, kunnat, yksityiset yritykset ja kansalaiset, jotka haluavat parantaa Itämeren tilaa ja neutraloida oman fosforijalanjälkensä.

Hankkeeseen liittyy useita konkreettisia toimia, joiden avulla päästökauppaa pilotoidaan. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia käynnistää päästökauppa kansallisesti Suomessa ja Ruotsissa sekä koko Itämeren alueella. Hanke on nimetty yhdeksi Euroopan unionin Itämeristrategian lippulaivahankkeeksi. Kolmivuotista hanketta suunnitellaan käynnistettäväksi syksyllä 2015, ja se jatkuu vuoteen 2018.

“Tämä on erittäin tärkeä ja kiinnostava hanke, ja uskomme siihen vahvasti – on innostavaa tehdä yhteistyötä suomalaisten kumppaneiden kanssa. Me panostamme aktiiviseen hanketta koskevaan viestintään sekä tulosten ja tiedon jakamiseen ja kehittämiseen”, sanoo Initiativet Hållbara Hav -hankkeen toimitusjohtaja Göran Lindstedt.

John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt toteaa: ”Ravinnepäästökauppaa on jo pitkään pidetty lupaavana mahdollisuutena vähentää kustannustehokkaasti Itämeren ravinnekuormitusta. NutriTrade -hankkeessa tarkoituksena on edetä suunnitelmista käytäntöön ja ensimmäisen kerran käynnistää koko Itämeren laajuinen vapaaehtoinen ravinnepäästökauppa. On hienoa että voimme kehittää uusia ratkaisuja Itämeren ongelmiin yhteistyössä ruotsalaisten kumppaneidemme kanssa. Juuri Suomi ja Ruotsi pitkine rantaviivoineen kärsivät Itämeren huonosta tilasta eniten – ja myös hyötyvät suuresti Itämeren voinnin kohenemisesta.”

 

Brestin jätevedenpuhdistamo, Valko-Venäjä Kuva: John Nurmisen Säätiö

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu