10.06.2014

John Nurmisen Säätiö esitteli uusia hankkeita rehevöitymisen estämiseksi Turun Itämeripäivillä

Turussa kokoontui kesäkuun alussa yli 1000 osallistujaa EU:n Itämeristrategian vuosikokoukseen sekä Baltic Development Forumin huippukokoukseen. Kokousohjelmassa nousi esiin erityisesti Itämeri-strategian toimeenpano käytännön tasolla. John Nurmisen Säätiö ja Helsingin ja Turun kaupunkien koordinoima Itämerihaaste olivat mukana yhteistyössä järjestämässä ”Talk about water – how to save the sea” -ohjelmakokonaisuutta, jossa käsiteltiin muun muassa ravinteidenpoistoa.

Keskustelijoita Turun tilaisuudessa
Projektipäällikkö Miina Mäki John Nurmisen Säätiöstä ja tutkija Emil Vahtera Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta esittelivät valmisteilla olevan BEST-hankkeen sisältöä

Säätiö aloitti vuonna 2013 yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa uuden, ravinteiden poistoon keskittyvän BEST-hankkeen (Better Efficiency for Sewage Treatment) valmistelun. Muita kumppaneita hankkeen valmistelussa ovat Pietarin vesilaitos ja Varsovan kaupunki. Hanke sai tammikuussa 2014 EU:n Itämeriohjelman hankevalmisteluun tarkoitetun siemenrahan. BEST-hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeriohjelmasta (vuonna 2015) heti uuden rahoituskauden avautuessa. Turussa hanketta olivat suunnittelemassa ja aiheesta keskustelemassa mm. Varsovan kaupungin infrastruktuurijohtaja Leszek Drogosz, Peteris Gailitis Gdanskin vesilaitokselta ja Krzysztof Maciejewski sekä Jacek Jasiulewicz Szczecinin laitokselta.

Säätiö on myös käynnistänyt kevään 2014 aikana ravinnepäästökauppaan ja poistokalastukseen liittyvien hankkeiden esiselvitykset. Säätiöläiset kävivät myös perehtymässä kalastusmenetelmiin paikallisen kalastajan opastamana ja osallistuivat Saaristomeren tutkimuslaitoksen 50-vuotista työtä esittelevään seminaariin.

Voice of the Baltic Sea – Turku etunenässä Itämeren suojelussa

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell korosti Logomossa pidetyssä kokouksessa Turun roolia Itämeren alueen yhteistyön kehittäjänä. Turun kaupunki toimii EU:n Itämeristrategian linkkinä naapurimaihin, Venäjään, Valko-Venäjään ja Norjaan. ”Otamme tämän roolin vakavasti. Turku aikoo edelleen tehdä parhaansa varmistaakseen, että venäläiset, valkovenäläiset, norjalaiset ja islantilaiset kumppanit tekisivät yhä enemmän yhteistyötä. Vaikka kansainvälinen tilanne saattaa vaikuttaa negatiivisesti virallisiin EU:n ja Venäjän välisiin huipputason suhteisiin, kontaktit alueellisen tason toimijoiden välillä ovat yhä tärkeämpiä. Olemme valmiita aloittamaan uusia hankkeita edistämään käytännön tasoisia, molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.”

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu