30.07.2013

John Nurmisen Säätiö ja EuroChem valitsivat Atkinsin tekemään riippumattoman arvion pintavesivalumien puhdistusjärjestelmästä Laukaanjoella Venäjän Kingiseppissä

John Nurmisen Säätiö ja Venäjän suurin mineraalilannoitteiden valmistaja EuroChem ovat valinneet yhdessä Atkinsin, joka on yksi maailman johtavista suunnittelu- ja konsulttiyhtiöistä, arvioimaan Luoteis-Venäjällä Kingiseppissä sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan lähelle rakennettua pintavesivalumien puhdistusjärjestelmää sekä seuraamaan Laukaanjoen (Luga) fosforipitoisuuksia. EuroChem ja Atkins allekirjoittivat sopimuksen tänään.

John Nurmisen Säätiö ja EuroChem päättivät riippumattoman asiantuntijatahon palkkaamisesta kesäkuussa 2012. Tällöin sovittiin, että asiantuntija arvioi Fosforit-lannoitetehtaan maaliskuussa 2012 rakentaman pintavesien puhdistusjärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden. Järjestelmä rakennettiin puhdistamaan tehtaan lähialueelta valuvia fosforipitoisia pintavesiä. Puhdistusjärjestelmän arvioinnin lisäksi Atkins seuraa Laukaanjoen fosforipitoisuuksia sekä tehtaan ylä- että alajuoksulla vuoden ajan ja laskee joen mukana Itämereen päätyvän fosforikuorman.

Atkinsiin päädyttiin, koska sillä on maailmanlaajuista näyttöä teollisten jätevesien käsittelystä sekä pintavesien tilan seurannasta ja arvioinnista. John Nurmisen Säätiö ja EuroChem ovat laatineet yhdessä konsultin tehtävänannon ja seuraavat yhdessä siinä sovittujen toimien toteuttamista. EuroChem rahoittaa Atkinsin arviointi- ja seurantatyön. Yhtiö aloittaa työnsä Kingiseppissä välittömästi.

Lisätietoja:
Vladimir Torin
Viestintäpäällikkö
EuroChem
puh: +7-985-760 1124
sähköposti: vladimir.torin@eurochem.ru
www.eurochem.fi

Marjukka Porvari
Johtaja, Fosforinpoistohankkeet
John Nurmisen Säätiö
puh: +358-41-549 1535
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö puh. 0400-907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

EuroChem on yksi maailman johtavista maatalouskemikaalien tuottajista, joka valmistaa pääasiassa typpi- ja fosfaattilannoitteita sekä orgaanisia yhdistelmätuotteita ja rautamalmia. EuroChem-ryhmän toiminta kattaa koko ketjun raaka-aineiden louhinnasta ja maakaasun hankinnasta tuotantoon, logistiikkaan ja jakeluun. Yhtiö kehittää Venäjällä kahta suurta kaliumkarbonaattivarantoa VolgaKaliyn (4.6 milj. t/v) ja Usolskiy Potashin (3.7. milj. t/v) projekteissa. EuroChemin pääkonttori sijaitsee Moskovassa. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia Venäjällä ja Länsi-Euroopassa ja se työllistää maailmanlaajuisesti yli 20 000 ihmistä.
www.eurochem.ru

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöitymistä estää tehokkaimmin mereen valuvan fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön fosforinpoistohankkeiden tavoitteena on vähentää mereen päätyviä vuotuisia fosforipäästöjä 2500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä, mikä on yksi kuudesosa Itämeren suojelukomission HELCOMin kokonaistavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa ympäristötoimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Atkins on yksi maailman johtavista suunnittelu-, insinööri- ja konsulttitoimistoista. Sillä on yli 7 800 työntekijää, joista yli 2 000 on vesi- ja ympäristöalan ammattilaisia. Vuonna 1938 perustettu Atkins suunnittelee ja laatii ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa väestönkasvuun, energian kysyntään, veden saatavuuteen ja infrastruktuuriin liittyviin globaaleihin haasteisiin.
http://www.atkinsglobal.com/

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu