05.02.2015

John Nurmisen Säätiö kutsuu venemessuyleisön pelastamaan palan Itämerta

ennakkoesittelyssä kevään uutuuskirja suomalaisista sankaripurjehtijoista

John Nurmisen Säätiö lanseeraa uuden varainhankintakampanjan tänään käynnistyvillä Helsingin venemessuilla (6.2. – 15.2.2015). Kampanja kutsuu lahjoittajia pelastamaan palan Itämerta (www.puhdasmeri.fi). Säätiön verkkosivuilta löytyy Itämeren kartta, josta kukin voi valita oman puhdistettavan palansa. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Itämeren suojelusta kiinnostuneet pienelläkin lahjoituksella.

Kampanjan päätavoitteena on saada säätiön lahjoitusvaroin rahoitettaville Puhdas Itämeri -hankkeille lisää yksityislahjoittajia. Myös yrityksiä kutsutaan mukaan. Kampanjan luovan konseptin on suunnitellut mainostoimisto Dynamo & Son. Konseptin keulahahmoina nähdään alkuvaiheessa Baba Lybeck, Anna Puu, entinen kilpapurjehtija Kalle Bask sekä alueluotsinvanhin Jukka Ketonen Finnpilot Pilotagen Helsingin luotsausalueelta. Kevään ja kesän aikana konseptin jalkauttamista jatketaan eri medioissa ja tapahtumissa.

Jo vuodesta 2004 Itämeren pelastustyötä tehneellä John Nurmisen Säätiöllä on jo näyttöä tuloksekkaasta työstä. Säätiöllä oli merkittävä rooli sekä Pietarin jätevesien puhdistuksen tehostamisessa että Fosforit-lannoitetehtaan fosforipäästöjen vähentämisessä. Toimien yhteisvaikutuksesta Suomenlahden vuotuinen fosforikuorma on vähentynyt noin 60 prosentilla. Viime kesänä työn tuloksia nähtiin itäisellä Suomenlahdella, joka pysyi kirkkaana ja uimakelpoisena moniviikkoisen hellekaudenkin ajan. Säätiö on saanut päätökseen kaiken kaikkiaan 15 jätevedenpuhdistamoprojektia Itämeren valuma-alueella, ja viime vuonna käynnistettiin myös usean uuden projektin valmistelu.

Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja tukevat Suomen, Itämeren suojelukomission ja EU:n merensuojelun tavoitteita. Säätiö aikoo toteuttaa vuoteen 2025 mennessä ne toimet, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa Itämeren tilaa. Tämän työn mahdollistamiseksi säätiön tavoitteena on kerätä 20 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä yksityisen ja kunnallisen sektorin toimijoiden kanssa, ja ne rahoitetaan lahjoitusvaroin sekä julkisella rahoituksella.

John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt toteaa: ”Säätiö toimii koko Itämeren alueella rehevöitymisen pienentämiseksi ja käyttää kampanjan koko nettotuoton Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Jatkamme sekä kunnallisten että teollisten jätevesien puhdistuksen tehostamista, mutta meillä on selvityksessä myös uudenlaisia projekteja, joilla voidaan toimia meren rehevöitymisen pysäyttämiseksi. Suunnitelma ja projektit ovat valmiina seuraavaksi 10 vuodeksi emmekä aio lopettaa, ennen kuin Itämeri on puhdas.”

Valmistelun alla olevan EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeen BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment) tärkein tavoite on konkreettisesti vähentää Itämereen pistemäisistä lähteistä valuvaa ravinne- ja haitta-ainekuormaa. Valmisteilla on myös NutriTrade-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Itämeren alueelle aluksi vapaaehtoiselta pohjalta toimiva ravinnepäästökauppajärjestelmä. Samalla selvitetään mahdollisuuksia ravinnepäästökaupan sitovampaan toteutukseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää tehokkaasti ravinnepäästöjä: osallistuja voi hankkeessa toteutettavien päästövähennyksien avulla lunastaa oman fosforineutraaliuden, esim. tehdä kaupungista ”fosforivapaan”. Lisäksi säätiöllä on  selvityksessä mm. Saaristomerellä lähikalastukseen liittyvä hanke.

Säätiön venemessuosastolla 4b43 voi myös täydentää kirjahyllyään ja tutustua säätiön merellisiin tietokirjoihin. Säätiö julkaisi viime vuonna kolme kirjaa, Eero Lehtisen elämäkerran ”Pakko purjehtia”, Ranskan kuninkaan retkikunnan Lapin-tutkimusmatkasta kertovan ”La Recherche” -teoksen sekä historian dosentti Mikko Huhtamiehen teoksen ”Pohjolan Atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä.” Venemessuilla on ennakkomyynnissä maailmanympäripurjehtija Eero Lehtisen huhtikuun 2015 lopussa ilmestyvä ”Suomalaiset sankaripurjehtijat – Kahvelipurjeista skiffeihin” -teos. Kirja kokoaa suomalaisten purjehtijalegendojen uroteot ja saavutukset yksiin kansiin ja valottaa samalla suomalaisen kilpapurjehdustoiminnan alkuaikoja ja historiaa 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Samasta aiheesta Eero Lehtistä voi kuulla Purjehdussataman ohjelmassa hallissa 7 torstaina 12.2. klo 17.00 ja lauantaina 14.2. klo 16.00.

John Nurmisen Säätiö Venemestari-lavan ohjelmat hallissa 3 (klo 14.00 – 14.30 alla olevina päivinä):

Lauantai 7.2. Pohjolan Atlantis – Uskomattomia ideoita Itämerellä
John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt haastattelee historian dosentti Mikko Huhtamiestä
Sunnuntai 8.2. ja 15.2. Tunnelmia BlueSeaRedEyes -tiimin Atlantin yli -purjehdukselta
Team BlueSeaRedEyes on yhdeksän suomalaisen ja yhden ruotsalaisen yksityishenkilön muodostama kaveriporukka, jota yhdistää purjehduksen lisäksi huoli Itämeren tilasta ja peloton seikkailuhenkisyys.
Torstai 12.2.ja perjantai 13.2. ENSI-navigointipalvelulla turvaa Suomenlahdelle
Projektipäällikkö Mikko Klang, John Nurmisen Säätiö
Lauantai 14.2. Itämeren luonto – Baba Lybeck haastattelee luontotoimittaja Kimmo Ohtosta

Säätiö ottaa myös osastollaan vastaan koululaisryhmiä tiistaina ja keskiviikkona 10.2.-11.2.2015.

Lisätietoja
Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
p. 0400 907 809
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiö on perustettu vuonna 1992 Juha Nurmisen aloitteesta vaalimaan suomalaisen merenkulun ja merikulttuurin perintöä. Säätiön tarkoitus on avata ja tehdä tutuksi Itämeren merkittävää kulttuuriperintöä paitsi asiantuntijoille myös suurelle yleisölle. Säätiö kustantaa korkealaatuisia ja suurelle yleisölle suunnattuja kirjoja merenkulun, meritaiteen, löytöretkien ja kartografian historiasta. Säätiön vuonna 2004 käynnistettyjen Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää. Hankkeissa tehostetaan Itämeren suurimpien kuormittajien ravinteidenpoistoa koko Itämeren valuma-alueella.  Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu