19.01.2012

John Nurmisen Säätiö tarjoaa teknistä apua Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Fosforitin lannoitetehtaan fosforipäästöjen hallintaan

Luoteis-Venäjällä Luga-joen varressa sijaitsevan Fosforitin lannoitetehtaan alueelta tuleva yli 1000 tonnin vuotuinen fosforipäästö Suomenlahteen on John Nurmisen Säätiön näkemyksen mukaan saatava hallintaan mahdollisimman nopeasti. Tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä on paitsi Suomenlahden, myös koko Itämeren suurin yksittäinen pistekuormituslähde. Viranomaiset kartoittavat vielä kokonaistilannetta, mutta samalla on haettava välitöntä ratkaisua fosforipäästön nopeaksi leikkaamiseksi. Säätiö on siksi tarjonnut Fosforitin tehtaan johdolle konsultointiapua nopeavaikutteisen teknisen ratkaisun löytämiseksi ongelmaan.

Uutinen on erityisen huolestuttava, koska lähes kaikki Fosforitista valuva fosfori on haitallisessa, leville käyttökelpoisessa muodossa. Koska kyseessä on pistemäinen lähde, päästöön voidaan kuitenkin puuttua nopeasti ja tehokkaasti. Suomalaisilla on pitkä kokemus vastaavanlaisen tuotannon valumavesien hallinnasta. Nykyisen Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehdasalueen päästöjä on onnistuttu tehokkaasti leikkaamaan kohdennetuilla toimenpiteillä.

Vaikka Fosforitin alueelta tuleva päästö on suuri, se voitaneen saada hallintaan suhteellisen pienillä investoinneilla. Säätiö on keskustellut Pöyryn asiantuntijoiden kanssa ratkaisusta tehdasalueen fosforipäästöjen hallintaan. Pöyryn alustavan arvion mukaan Fosforitin alueelta tulevat fosforipitoiset valumavedet voitaisiin johtaa valumavesipuhdistamolle, jonka investoinnit ovat arviolta 13–18 miljoonaa euroa.

Investointia voidaan verrata esimerkiksi Pietarin Lounaisen puhdistamon investointiin, jonka avulla käsitellään 750 000 ihmisen tuottama fosforimäärä. Tämä maksoi 200 miljoonaa euroa, kun taas Fosforitin tehtaalla voidaan alle kymmenesosalla investoinneista poistaa yli miljoonan ihmisen tuottamaa fosforia vastaava päästö.

Lisäksi fosforin puhdistamiseen tarvitaan saostuskemikaaleja, joiden vuotuiset kustannukset ovat kahden miljoonan euron luokkaa.

Pidemmällä tähtäimellä on lisäksi selvitettävä, onko Fosforitin tehtaan tuotantoprosessi optimoitu oikein, kun fosforia menee näin paljon hukkaan. Ensin pitää kuitenkin toteuttaa edellä kuvattu nopea ensiaputoimi, jonka avulla fosforipäästö Suomenlahteen saadaan välittömästi hallintaan.

Marjukka Porvari, säätiön Puhdas meri -hankkeista vastaava johtaja, oli mukana HELCOM:in keskiviikkona 18.1. Pietarissa järjestämässä kokouksessa, jossa käsiteltiin asiaa.

Lisätiedot:

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas meri -hankkeet
John Nurmisen Säätiö
puh. +358-41-549 1535

Erik Båsk
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
puh. +358-40-825 8071

etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu