12.10.2016

John Nurmisen Säätiön ja Viipurin vesilaitoksen yhteishankkeessa pienennetään Suomenlahden ravinnekuormaa

Viipurin kaupungin jätevedet saadaan tehokkaaseen puhdistukseen, kun John Nurmisen Säätiön Viipurin vesilaitokselle syksyllä 2016 toimittama kemiallisen fosforinpoiston laitteisto vihitään tänään käyttöön Viipurin jätevedenpuhdistamolla. Näin puhdistamolla käynnistyy jätevesien tehostettu ravinteidenpoisto, minkä jälkeen vesilaitokselta lähtevien jätevesien sisältämä fosforimäärä pienenee Itämeren suojelukomissio Helcomin suosittamalle tasolle (0,5 mg fosforia /lähtevä jätevesilitra).

Viipurissa on noin 80 000 asukasta. Kaupungin jätevedet kulkeutuvat Viipurinlahden kautta suoraan Suomen rannikkoalueille. Tehostetussa jätevedenpuhdistuksessa vähennetään Viipurinlahteen päätyvää Suomenlahden vuotuista fosforikuormaa noin 20 tonnia. Se on lähes saman verran kuin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuosipäästöt.

Puhdistamon fosforinpoistojärjestelmän toimitus sekä asennus- ja rakennustyöt on tehty heinä-lokakuussa 2016. Viipurin vesilaitoksen ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa säätiö on vastannut tehostettuun fosforinpoistoon liittyvistä laitehankinnoista ja vesilaitos asennusten sekä rakennustöiden kustannuksista. Projektin toinen osa, jossa puhdistamolle toimitetaan vielä fosforinpoistoa tukeva ja paremman typenpoiston mahdollistava tehostettu biologinen puhdistus, toteutetaan vuonna 2017. Säätiön osaprojektin kokonaiskustannus on noin 140 000 euroa.

Suomenlahden fosforikuorma on pienentynyt merkittävästi

Viipurin sisarhankkeessa Hatsinassa Luoteis-Venäjällä jätevedet on puhdistettu Helcomin suosittelemalla tavalla viime syksystä lähtien, kun kemiallinen fosforinpoisto otettiin siellä käyttöön viime vuoden marraskuussa. Hatsinan hankkeen myötä Suomenlahteen päätyvä vuotuinen fosforikuorma pieneni 25-30 tonnilla. Myös Hatsinassa hanketta jatketaan vielä biologisen ravinteidenpoiston käynnistämisellä.

”Viipurin jätevesipäästöt tulevat suoraan Suomen itäiselle merialueelle, joten niiden puhdistuminen hyödyttää meitä suomalaisia. Kaupungin jätevesien kunnollinen puhdistaminen on tehokkain tapa vähentää myös Viipurinlahteen päätyvää ravinnekuormitusta ja sen myötä Viipurin lähivesien leväkukintoja. Pietarissa toteutetun suurhankkeen jälkeen säätiö on jatkanut systemaattisesti muista Luoteis-Venäjän kaupungeista Suomenlahteen tulevan jätevesikuormituksen vähentämistä. Hankkeita on toteutettu suuruusjärjestyksessä. Viipurin ja Hatsinan jälkeen seuraavana kohteena on Kingiseppin kaupunki Viron rajalla”, kertoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari.

Suomenlahden fosforikuormaa on viime vuosina onnistuttu pienentämään merkittävästi. ”Pietarin jätevesien puhdistuksen tehostaminen ja Fosforit-lannoitetehtaan fosforivuotojen ohjaaminen puhdistukseen vähensivät Suomenlahden vuotuista rehevöittävän fosfaattifosforin kuormaa 75 prosentilla”, toteaa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Yhteisprojekti käynnistyi vuonna 2010

Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa 2010 aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta sekä toteutussopimus puhdistamon fosforinpoistokokeista. Koetoiminta toteutettiin säätiön toimittamalla laitteistolla ja Suomen ympäristöministeriön rahoituksella talvella 2010–2011. Kokeiden tulosten pohjalta teetettiin tekninen prosessisuunnitelma sekä tarjousasiakirjat fosforinpoiston tehostamisesta Viipurin puhdistamolla vuonna 2011.

Keväällä 2012 Viipurin vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin investointisopimus. Sopimuksen toteuttaminen on kuitenkin viivästynyt Viipurin vesilaitoksen toistuvien johtajavaihdosten sekä puhdistamon pääviemäriputken rikkoontumisen vuoksi. Helmikuussa 2014 Viipurissa juhlistettiin uuden kokoojaviemärin valmistumista. Säätiön hanketta päästiin sen jälkeen jatkamaan puhdistamon uuden johdon kanssa, mutta laitetoimitukset saatiin käyntiin vasta tänä vuonna johtuen vero- ja tullivapautuspäätösten viivästymisestä.

Viipurin projektin lisäksi säätiöllä on käynnissä Venäjällä kolme muuta hanketta: kunnallisten jätevesien puhdistusprojektit Hatsinassa ja Kingiseppissä sekä Udarnikin kanalaprojekti Pobedan kylässä.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. John Nurmisen Säätiö on vuosina 2005 – 2015 käynnistänyt noin 20 Puhdas Itämeri -hanketta Luoteis-Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Valko-Venäjällä. Projekteista 14 on saatettu päätökseen, ja niiden seurauksena meren vuosittainen fosforikuormitus on pienentynyt yli 2000 tonnia. Vuonna 2015 käynnistetyissä Saaristomeren Lähikalahankkeessa, NutriTrade- ja BEST-hankkeissa jatketaan meren ravinnekuorman leikkaamista. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.  

Lisätietoja:

Marjukka Porvari, johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
puh: +358 41 549 1535

Tuula Putkinen, Viestintäjohtaja
puh: + 358 400 907 809

sähköpostit: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu