30.06.2016

John Nurmisen Säätiön työ Venäjällä jatkuu: Kingiseppin kaupungissa aloitetaan tehostettu fosforinpoisto jätevesistä

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos käynnistävät tehostetun fosforinpoiston Kingiseppin puhdistamolla Luoteis-Venäjällä, lähellä Viron rajaa. Säätiön hallitus hyväksyi Kingiseppin vesilaitoksen hanke-esityksen toukokuussa 2016.

Kingiseppin vesilaitos on hanke-esityksessään sitoutunut Itämeren suojelukomission HELCOMin suositusten mukaiseen jätevedenpuhdistuksen toteuttamiseen puhdistamolla, fosforinpoistoon liittyvien rakennus- ja käyttökulujen kattamiseen sekä kuukausittaiseen jäteveden fosforitason raportoimiseen. Säätiö rahoittaa ja hankkii puhdistuksessa tarvittavat laitteet. Hankkeen kokonaiskustannus säätiölle on 170 000 euroa. ”Kingiseppin vesilaitos on osoittanut ilahduttavaa oma-aloitteisuutta ja sitoutumista hankkeen valmistelussa, joten uskon että hanke voidaan toteuttaa nopeasti. Käytännössä fosforinpoisto voitaneen käynnistää vuonna 2017, kun puhdistuslaitteet ja niille tarvittavat tulli- ja verovapautukset on saatu hankittua. Tehostetun puhdistuksen avulla voidaan vähentää noin 13 tonnia vuotuista fosforikuormitusta Suomenlahteen, mikä vastaa puolta koko Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosikuormasta, ”sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari.

Kingiseppin fosforinpoiston tehostaminen on luonteva jatko säätiön aiemmille Venäjän hankkeille jätevesien puhdistuksen tehostamiseksi Pietarissa, Hatsinassa ja Viipurissa, koska Kingisepp on näiden kaupunkien jälkeen yksi Leningradin alueen suurimmista asutuskeskuksista ja Itämeren kuormittajista. Tällä hetkellä 50 000 asukkaan jätevedet päätyvät Laukaanjoen kautta Suomenlahteen ilman tehokasta puhdistusta.

Säätiö on toiminut Kingiseppin alueella aiemminkin, kun kaupungin lähettyvillä sijaitsevalta Fosforitin lannoitetehtaalla paljastui vuonna 2012 Laukaanjokeen ja Suomenlahteen valunut suuren mittaluokan fosforipäästö ja säätiö käynnisti yhteistyön tehtaan johdon kanssa. Päästö saatiin ohjattua nopeasti puhdistukseen, ja säätiö ja Fosforitin tehtaan omistava EuroChem auditoivat yhdessä tehtaalle rakennetun puhdistusjärjestelmän. Raportti asiasta julkaistiin syksyllä 2015.

Säätiön ensimmäisen Itämeri-hankkeen, Pietarin kolmen suurimman puhdistamon tehostetun fosforinpoiston valmistuttua kesäkuussa 2011 säätiö on jatkanut työtään kunnallisten jätevesisen puhdistamisen tehostamiseksi Luoteis-Venäjällä. Pietarin jälkeen Leningradin alueen suurimman kaupungin, Hatsinan, tehostettu fosforinpoisto käynnistettiin marraskuussa 2015. Viipurissa projekti on viivästynyt mm. taloudellisten syiden takia, mutta fosforinpoisto aloitetaan näillä näkymin syksyllä 2016.

”Tasan viisi vuotta sitten juhlimme Pietarin kaupungissa puhdistamoprojektimme päättymistä. Pietarissa toteutetut infrastruktuuri-investoinnit, säätiön ja Pietarin vesilaitoksen mittava yhteistyöprojekti kemiallisen fosforinpoiston toteuttamiseksi sekä Fosforit-lannoitetehtaan fosforipäästöjen puhdistaminen ovat yhdessä leikanneet Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormitusta yli 60 prosenttia, minkä tuloksena erityisesti itäisen Suomenlahden vedet ovat kirkastuneet. Pistekuormituksen vähentäminen Venäjällä on edelleen kustannustehokkain ja nopein keino leikata Suomenlahteen päätyviä päästöjä ja siksi olemme määrätietoisesti jatkaneet työtä venäläisten yhteistyökumppaneidemme kanssa samalla kun olemme käynnistäneet uudenlaisia hankekokonaisuuksia, joiden avulla pureudutaan myös kotimaisiin ravinnepäästöihin,” toteaa säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt.

Vuoden 2015 maaliskuussa säätiö käynnisti Saaristomeren Lähikalahankkeen, jonka tavoitteena on kierrättää merkittävä määrä ravinteita mereltä maalle särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja samalla rakentaa vajaasti hyödynnetylle kotimaiselle kalalle reitti suomalaisten ruokalautasille. Hanke on mukana säätiön johtamassa, syksyllä 2015 käynnistyneessä EU-rahoitteisessa NutriTrade-projektissa, jossa lisätään tietoisuutta ravinnevähenemiä tuottavista toimista ja kanavoidaan niille rahoitusta. Muita NutriTrade-hankkeen toimenpiteitä ovat peltojen kipsikäsittely Saaristomeren ravinnekuorman vähentämiseksi sekä simpukanviljely Ruotsin rannikolla.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.

www.johnnurmisensaatio.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke
www.nutritradebaltic.eu

Lisätietoja

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
Puh. 041-549 1535

Tuula Putkinen
Viestintäjohtaja
Puh. 0400-907 809

etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu