21.11.2017

Joukkorahoitusta sovelletaan ensimmäistä kertaa Itämeren suojeluun – John Nurmisen Säätiön Nutribute-verkkoalusta julki

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen suurin ympäristöongelma on liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen. Itämeren alueen valtioiden suojelutoimenpiteet eivät nykyisellään ole riittäviä rehevöitymisongelman poistamiseksi. Siksi tarvitaan aktiivisia toimijoita, konkreettisia päästövähennyshankkeita sekä rahoitusta niiden toteuttamiseen. Juuri julkaistu Nutribute-joukkorahoitusalusta vastaa näihin haasteisiin muuttamalla Itämeren suojeluideat konkreettiseksi toiminnaksi. Alusta kilpailee myös Ålandsbankenin Itämeriprojekti-kisassa.

Suojeluideoista toiminnaksi

Itämeren tilan parantamiseen tähtäävässä Nutribute-joukkorahoituksessa suuri ryhmä vapaaehtoisia tukee sopivaksi katsomiensa suojeluhankkeiden toteuttamista. Itämerta suojelevat tahot voivat puolestaan esitellä alustalla ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä hankkeitaan ja kampanjoida niiden rahoittamiseksi. Nutribute-verkkoalustan rooli on siis saattaa projekti-idean ehdottaja ja sen tukijat yhteen eli muuttaa suojeluhalukkuus aktiiviseksi vesiensuojelutyöksi.

”Tämä on historiallinen avaus, sillä joukkorahoitusta ei ole aiemmin sovellettu Itämeren suojelussa. Uskomme, että Nutribute tuo digitalisena palveluna täysin uudenlaisia mahdollisuuksia joukkoistamisen hyödyntämiseen vesiensuojelussa. Vapaaehtoiset toimet täydentävät lakisääteistä ympäristönsuojelua ja niiden lisääntyessä Itämeri puhdistuu entistä tehokkaammin”, hankkeen projektipäällikkö Anna Saarentaus kertoo.

Nutribute on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. Suojeluprojektien toteuttamiskelpoisuus kuitenkin arvioidaan asiantuntijapaneelin avulla ennen niiden pääsyä alustalle. Vain riskianalyysin läpäisseet projektit julkaistaan.

Alustaa hallinnoi Puhdas Itämeri -hankkeistaan tunnettu John Nurmisen Säätiö, joka on toiminut Itämeren suojelemiseksi yli 10 vuotta.

Keino hyvittää oma Itämeri-jalanjälki

Ravinnepäästöjen leikkaaminen kohentaa Itämeren tilaa vähentämällä sinileväkukintoja ja hapettomia merenpohjia sekä parantamalla kalojen ja muun vesieliöstön elinympäristöjä. Samalla paranevat myös ihmisten mahdollisuudet nauttia merestä ja ranta-alueista.

Nutribute kannustaa kestävään kulutukseen ja tuotantoon mahdollistamalla Itämeri-jalanjäljen hyvittämisen. Valittua suojeluhanketta voidaan tukea sellaisella summalla, joka vähentää ravinnepäästöjä oman tai yrityksen ravinnejalanjäljen verran.

Nutribute-alustan ensimmäisiä käyttäjiä ovat olleet kaupungit ja vesilaitokset Helsingissä, Kotkassa, Porvoossa ja Turussa. Ne ovat päättäneet neutraloida fosforipäästönsä eli tukea jätevedenpuhdistamojen ulkopuolisia hankkeita summalla, jolla saadaan aikaan puhdistamojen vuotuisen fosforipäästön suuruinen päästövähenemä.

Kaupunkien ja vesilaitosten Itämeritoimilla on vähennetty Itämeren fosforikuormitusta 24 tonnia.

Nutribute mukana Ålandsbankenin Itämeriprojekti-kilpailussa

Vuodesta 2015 lähtien järjestetty Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa kansalaisten ideoita Itämeren pelastamiseksi jopa 400 000 eurolla. Itämeriprojekti-kilpailussa lanseerattiin tänä vuonna uusi digitaalisten innovaatioiden kategoria, jossa myös Nutribute-joukkorahoitusalusta kilpailee.

”Jos voitamme kilpailussa, käytämme palkintosumman alustan kehitystyöhön EU-rahoituksen päättymisen jälkeen. Käyttäjäystävällisyys ja palautteen kerääminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä näkökulmia kehitystyössä – onhan tämä suurelle yleisölle suunnattu verkkopalvelu”, Saarentaus kertoo.

Uutta digitaalisten innovaatioiden kategoriaa tuomaroi muun muassa peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sekä Skype-perustaja Niklas Zennström.
Nutribute-joukkorahoitusalustaa pääset äänestämään täällä.

Nutribute-verkkoalusta on osa John Nurmisen Säätiön, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, SLUn ja Anthesis Envecon NutriTrade-hanketta. NutriTrade on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista. Hankkeilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan. NutriTrade-hankkeen suurin rahoittaja on EU Interreg Central Baltic –ohjelma.
www.nutribute.org www.nutritradebaltic.eu

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

Anna Saarentaus
John Nurmisen Säätiö
Projektipäällikkö, NutriTrade-hanke
puh. +358 40 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Äänestä Nutributea Itämeriprojekti-kilpailussa: www.balticseaproject.org/fi/2017
Nutribute-joukkorahoitusalusta:
www.nutribute.org
Laske oma Itämeri-jalanjälkesi:
www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu