10.06.2021

Myötätuulta Itämeren suojelulle – ilmanvaihto-osaaja Climecon tukee John Nurmisen Säätiötä

Ilmanvaihdon laadukkaita ratkaisuja valmistava suomalainen Climecon Oy on ollut John Nurmisen Säätiön yritystukijana vuodesta 2020 lähtien. Yksi Climeconin ydinarvoista on välittäminen, joka ulottuu asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden lisäksi ympäristöön ja näkyy pitkäjänteisinä, vastuullisina valintoina.

Tukipäätös syntyi Climeconin halusta tukea säätiön useita projekteja ja konkreettisia tekoja Itämeren ympäristön suojelemiseksi sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Yritys lanseerasi keväällä 2020 lisäksi asuinilmanvaihtoon tarkoitetun, tyylikkään FINO-venttiilin, joka on John Nurmisen Säätiön kanssa tehtävän yhteistyön nimikkotuote ja jonka myynnin tuomasta liikevaihdosta lahjotetaan osa säätiölle.

Jokaisella on roolinsa Itämerityössä

Yhteiset päämäärät Climeconin ja John Nurmisen Säätiön välillä eivät jää vain keskinäiseen yhteistyöhön. Molemmat ovat olleet mukana esimerkiksi Ari Huuselan kunnianhimoisella Vendée Globe -yksinpurjehduskilpailulla maailman ympäri. ”Huusela teki Itämeren suojelua hienosti näkyväksi samalla kun edusti Suomea erittäin vaativassa kilpailussa. Tarvitsemme korkean profiilin puolestapuhujia tavallisten kuluttajien ja tiedostavien yritysten lisäksi. Pyrimme totta kai myös omalla toiminnallamme näyttämään esimerkkiä”, Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila tiivistää.

”Merten tilan näkee läheltä, kun viettää aikaa vesillä”, Uksila kiteyttää sen, miten oma purjehdusharrastus on avannut silmiä merten hyvinvoinnin muutokselle. ”Onneksi myös keinot edistää muutosta parempaan voivat lähteä päivittäisistä pienen kynnyksen teoista, kuten roskien keräämisestä ja omien kulutustottumusten haastamisesta. Pystymme lisäksi yrityksenä vaikuttamaan ympäristöystävällisen toiminnan edistämiseen omilla teoillamme ja yhteistyöllä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa.”

Vaikuttavia tekoja Itämeren ja ympäristön hyväksi

Itämeren hyvinvointia lisäävän John Nurmisen Säätiön yhteistyön lisäksi Climeconilla on takanaan vuosi hiilineutraalina yrityksenä – ensimmäisten joukossa rakennus- ja talotekniikka-alalla Suomessa. Hiilineutraalin yrityksen status saavutettiin vähentämällä tarkan, kansainvälisesti käytetyn GHG-protokollan mukaisen analysoinnin päätteeksi hiilidioksidipäästöjä ja kompensoimalla se osa, jota ei voitu vähentää.

Climeconin ympäristöteot ovat jalkautuneet myös Helsingin Kaivopuistoon. Kesällä 2020 Climeconin Purjehdusseura HSS:lle lahjoittama Seabin ”Meriroskis” puhdistaa merivettä muoviroskista Helsingin Kaivopuistossa, Liuskasaaren edustalla. Meriroskikset ovat osa maailmanlaajuista Seabin-projektia, jonka myötä satamavesistöistä ympäri maailman on kerätty jo yhteensä 4 miljoonaa kiloa ympäristölle haitallista mikro- ja makromuovijätettä.

Tänä vuonna Climecon on myös investoinut aurinkoenergiavoimalaan Kausalan tehtaallaan, jossa suurin osa yrityksen Avainlippu-merkityistä ilmanvaihdon päätelaitteista valmistetaan. Aurinkoenergiavoimalan tuottamalla sähköllä tullaan korvaamaan jopa 10 % tehtaan kuluttamasta sähköenergiasta.

Yritysten tuki on säätiölle arvokasta

”Lahjoituksellaan Climecon Oy on mukana tekemässä konkreettista ja tuloksellista Itämeren suojelutyötä ja varmistamassa, että Itämeren perintö siirtyy myös tuleville sukupolville. Me säätiössä kiitämme Climeconia lämpimästi arvokkaasta tuesta, jonka ohjaamme yhteisen meremme hyvinvoinnin edistämiseen ja merellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen”, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt sanoo.

Lisätietoja:

Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja
John Nurmisen Säätiö
annamari.arrakoski-engardt(at)jnfoundation.fi
Puh. 0400 477 878

Tommi Uksila
Toimitusjohtaja, vienti
Climecon Oy
tommi.uksila(at)climecon.fi
Puh. 040 544 4451

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu