11.09.2015

NutriTrade – ravinnekaupan pilottihankkeelle rahoitusta EU:lta

John Nurmisen Säätiön käynnistämälle NutriTrade-hankkeelle myönnettiin 26.8.2015 EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman osarahoitus. NutriTrade-projektin tavoitteena on edistää ravinnepäästöjen pienentämistä Itämeren alueella nopeilla, tehokkailla ja taloudellisesti tehokkailla keinoilla niin, että HELCOMin asettamat tavoitteet (Itämeren suojelun toimenpideohjelma 2007) voidaan saavuttaa. Hanke on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista, joilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan.

NutriTrade-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sovellusalusta, jolla Itämeren alueen vapaaehtoinen ravinnekauppa ja ravinnepäästöjen korvaaminen voidaan toteuttaa. Hankkeessa luodaan uusia ja innovatiivisia välineitä ravinnepäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja edistetään kustannustehokkaita, kansainvälisiä ravinnepäästöjen vähentämistoimia Itämeren valuma-alueella. NutriTrade-sovellusalusta tuo yhteen tehokkaat ravinteiden vähentämistoimet ja vapaaehtoiset rahoittajat, jotka haluavat kompensoida ravinnepäästöjä ja neutralisoida ravinnejalanjälkensä. EU-rahoituspäätöksen myötä sovellusalustan käytännön kehitystyö, kuten myös hankkeeseen sisältyvien ravinnekaupan pilottitoimenpiteiden valmistelu, voidaan käynnistää syksyn 2015 kuluessa.

Hankkeessa John Nurmisen Säätiön yhteistyökumppaneina ovat Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ja Initiativet Hållbara Hav. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa.

Kuva: Janne Gröning

EU flag English horizontal RGBCB logo RGB

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu