03.06.2021

Oikeutta Itämerelle – Roschierin ja John Nurmisen Säätiön yhteistyö jatkuu

John Nurmisen Säätiö tunnetaan vaikuttavasta työstä Itämeren hyväksi. Yhteinen kotimeremme on kuitenkin paljon enemmän kuin jokakesäinen sinileväkatastrofi. Itämerestä puhuttaessa ei voida ohittaa sen monipuolista roolia kulttuurin ja taiteen saralla eikä sitä, että se yhdistää piirissään toimivat yritykset – esimerkiksi sekä Suomessa että Ruotsissa toimivan asianajotoimisto Roschierin, jossa lähimeren suojelu on jo vuosien ajan koettu tukemisen arvoiseksi työksi.

Yritysten ja yksityishenkilöiden tuki on avainasemassa siinä, että John Nurmisen Säätiö voi toteuttaa konkreettisia toimia Itämeren hyvinvoinnin puolustamiseksi ja sen kulttuuriperinnön vaalimiseksi.  Asianajotoimisto Roschierin ja säätiön yhteistyö jatkuu nyt jo kolmatta vuotta. Ensiaskeleet otettiin loppuvuodesta 2018.

Merikulttuuriin kuuluu turvallisuusajattelu

Ennakoiminen, tähystäminen, täsmällisyys ja vastuullinen asenne ovat osa hyvää merimiestapaa, jota sopii soveltaa myös Itämeren suojeluun ja sen perinnön pelastamiseen. John Nurmisen Säätiön kohdalla se tarkoittaa esimerkiksi säätiön hallinnon eri osa-alueiden sopimusten päivittämistä, immateriaalioikeuksien suojaamista ja rekisteriselosteiden proaktiivista kehittämistä Roschierin asiantuntijoiden suuriarvoisella tuella.

 

Asianajotoimisto Roschier on tukenut myös Yhteinen Perintö Oy:n syntyä. Tämä John Nurmisen Säätiön ja Suomen museoliiton perustama yhteiskunnallisen yritys lanseerasi toukokuussa 2020 Digimuseo-kulttuuriperintöpalvelun, joka tuo elämykselliset museot kotisohvalle, kaikkien ulottuville.

Kaksi maata, yksi yhteinen mielenkiinto

Roschierin pro bono -työstä vastaava osakas Ami Paanajärvi toteaa, että Roschier toimii sekä Suomessa että Ruotsissa: ”Itämeren hyvinvointi ja merellisen kulttuurin vaaliminen on meille ja henkilöstöllemme yhtä tärkeää lahden molemmin puolin. Meitä meri ei erota vaan yhdistää, sehän on kirjaimellisestikin yhteinen meremme, ja siksi tuntuu luontevalta ja hyvältä antaa panoksensa sen suojelemiseksi tekemällä yhteistyötä vakuuttavan toimijan kanssa. Olemme läheltä saaneet seurata John Nurmisen Säätiön toiminnan kehitystä ja olemme vaikuttuneita säätiön saavutuksista.”

Arvokasta asiantuntijatyötä

”Roschierin ammattilaiset tarjoavat pro bono -työllään John Nurmisen Säätiön kansainväliseen toimintaan välttämättömän tuen juridisten sudenkuoppien välttämiseksi”, säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt kiittää. Hänen mukaansa luotettavien ammattilaisten apu esimerkiksi suurten yhteistyöprojektien valmistelussa on ollut äärimmäisen tärkeää.

Arrakoski-Engardt huomauttaa vielä, että lahjoitusvaroin toimivan yleishyödyllisen toimijan on tärkeätä suunnata voimavaransa nimenomaan lahjoittajille ilmoitetun tavoitteen saavuttamiseksi: ”Myös hyvän hallintotavan noudattaminen on välttämätöntä toiminnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Siinä työssä loistavien ammattilaisten tuki on taloudellisesti korvaamatonta.”

John Nurmisen Säätiö  – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

 Asianajotoimisto Roschier
Roschier on yksi Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista ja tunnettu erityisesti laajasta kokemuksesta vaativissa kansainvälisissä toimeksiannoissa. Toimiston asiakkaita ovat mm. johtavat paikalliset ja kansainväliset   yritykset, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat, kasvuyritykset, valtion laitokset sekä viranomaistahot. Roschierin ympäristöohjelma on sertifioitu ISO14001-ympäristöstandardilla. www.roschier.com

Lisätietoja:

Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja
John Nurmisen Säätiö
annamari.arrakoski-engardt (at)jnfoundation.fi
Puh. 0400 477 878

Ami Paanajärvi
Asianajaja, osakas
Asianajotoimisto Roschier
ami.paanajarvi(at)roschier.com
Puh. 040 531 1149

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu