28.01.2014

Puolueettoman arvioinnin ensimmäiset tulokset vahvistavat Laukaanjoen vakaan tilanteen: fosforitaso yhä alhainen Venäjän Kingiseppissä

Venäjän Kingiseppissä sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan lähialueen fosforipitoisuuksia selvittävän puolueettoman arvioinnin ensimmäiset tulokset osoittavat, että Laukaanjoen fosforitaso on pysynyt samalla tasolla kuin keväällä 2012, jolloin pintavalumaveden puhdistusjärjestelmä rakennettiin Fosforit-lannoitetehtaan alueelle.

Puolueeton asiantuntija otti ensimmäiset näytteet lokakuussa 2013 ja toiset näytteet 14.-16.1.2014. Luotettavuuden varmistamiseksi näytteet otettiin Laukaanjoen yläjuoksulta ja alajuoksulta Fosforit-lannoitetehtaan luota kahden organisaation, venäläisen valtion ympäristöseurantaviraston Hydrometin ja Atkins-konsulttiyhtiön brittiläisen tiimin yhteistyönä. Hydrometin näytteet analysoitiin venäläisessä laboratoriossa ja Atkinsin näytteet virallisesti akkreditoidussa sveitsiläisessä SGS-laboratoriossa. John Nurmisen Säätiön edustaja oli mukana molemmissa tapahtumissa puolueettoman tarkkailijan roolissa.

Atkinsin näytteenoton tulokset ovat yhteneväisiä Hydrometin tulosten kanssa. Fosforit-lannoitetehtaan yläjuoksun fosfaattifosforipitoisuudet olivat lokakuussa 2013 0,020mg/l ja tammikuussa 2014 0,029mg/l. Alajuoksun pitoisuudet näytteenottopaikalla olivat lokakuussa 2013 0,023mg/l ja tammikuussa 2014 0,033mg/l.

Näytteiden fosforipitoisuudet ovat samaa alhaista tasoa kuin seurannassa, jonka HELCOM järjesti vuonna 2012 sen jälkeen, kun Fosforit-lannoitetehtaan alueelle oli rakennettu uusi puhdistusjärjestelmä.
”Projekti on osoitus siitä, että olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään ympäristötoimintaamme,” sanoo Fosforit-lannoitetehtaan johtaja Vladimir Erlykov.

”Tämä heti Suomenlahti 2014 – teemavuoden avajaisten perään saatu uutinen osoittaa, miten hyvällä yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteilla voidaan konkreettisesti auttaa meille kaikille yhteistä merta. Toivon, että muut Suomenlahden alueella toimivat yritykset ottavat mallia EuroChemin tinkimättömästä tavasta toteuttaa yritysvastuutaan”, sanoo Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiön rehevöitymishankkeiden johtaja.

Atkins aloitti vuoden kestävän konsultointitoimeksiantonsa Kingiseppissä lokakuussa 2013 ja tulee seuraamaan Laukaanjoen fosforipitoisuuksia tehtaan ylä- ja alajuoksulla vuoden ajan. Yritys tekee myös arvion pintavalumaveden puhdistusjärjestelmästä sekä laskee joen kautta Itämereen päätyvän fosforikuorman.

Yhteistyön tausta

Kesäkuussa 2012 EuroChem ja John Nurmisen Säätiö päättivät yhdessä nimetä riippumattoman organisaation arvioimaan Fosforit-lannoitetehtaalle vuonna 2012 rakennetun pintavalumaveden puhdistusjärjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä. Padoista, säilytysaltaista, pumppuasemasta ja puhdistuslaitoksesta koostuva järjestelmä rakennettiin puhdistamaan tuotantolaitoksen viereiseltä alueelta tuleva, fosforia sisältävä pintavalumavesi.

EuroChem ja John Nurmisen Säätiö ovat sopineet yhdessä Atkinsin kanssa tehdyn konsulttisopimuksen sisällöstä. EuroChem rahoittaa konsultointityön kokonaisuudessaan. Osapuolet seuraavat yhteistyössä projektin toteuttamista.

Lisätietoja:
Vladimir Torin
Viestintäjohtaja
EuroChem, Venäjä
puh: +7-985-760 1124
sähköposti: vladimir.torin@eurochem.ru
Marjukka Porvari
Johtaja, Rehevöitymisprojektit
John Nurmisen Säätiö
puh: +358-41-549 1535
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
puh: +358-400-907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

EuroChem on yksi maailman johtavista maatalouskemikaalien tuottajista, jonka päätuotteita ovat typpi- ja fosfaattilannoitteet, eräät muut orgaaniset yhdistelmätuotteet sekä rautamalmi. EuroChem-ryhmän toiminta kattaa koko ketjun raaka-aineiden louhinnasta ja maakaasun hankinnasta tuotantoon, logistiikkaan ja jakeluun. Tällä hetkellä yhtiö kehittää Venäjällä kahta suurta kaliumkarbonaattivarantoa uraauurtavissa VolgaKaliyn (4,6 milj. t./v) ja Usolskiy Potashin (3,7 milj. t/v) projekteissa. EuroChemin pääkonttori on Moskovassa. Sillä on tuotantolaitoksia Venäjällä ja Länsi-Euroopassa ja se työllistää maailmanlaajuisesti yli 20,000 työntekijää.
www.eurochem.ru

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -projektit parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymisen moniin oireisiin kuuluvat mm. jokakesäiset sinileväkukinnat. Mereen päätyvän fosforikuorman pienentäminen on tehokkain tapa vähentää rehevöitymistä. Säätiön rehevöitymisprojektien tavoite on saavuttaa 2 500 tonnin vuotuinen vähennys fosforipäästöissä vuoteen 2015 mennessä: tämä vastaa kuudesosaa HELCOMin määrittelemästä vähennystavoitteesta. Säätiön käynnistämä Tankkeriturva-hanke pyrkii vähentämään öljyonnettomuuksien riskiä kehittämällä uuden ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) -navigointipalvelun Suomenlahden tankkereiden käyttöön vuoden 2014 aikana. Säätiön Puhdas Itämeri -toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla sekä julkisin varoin.
www.puhdasitameri.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa STAGING (Staging). Poistu