21.10.2010

Riika tehostaa jätevesien fosforinpoistoa John Nurmisen Säätiön, Itämeren kaupunkien liiton ja HELCOMin yhteistyöprojektissa

Riian vesilaitos aikoo nostaa kaupungin jätevesien fosforinpuhdistuksen Itämeren suojelukomission HELCOMin suosittamalle tasolle.* Riika on ensimmäinen Itämeren alueen kaupunki, joka investoi jäte-vesien fosforinpoistoon EU-rahoitteisessa PURE-projektissa.

Riian vesilaitos vastaa Riian kaupungin ja sitä ympäröivien alueiden jätevesien käsittelystä. Daugavgri-van jätevedenpuhdistamo on mitoitettu käsittelemään noin miljoonan ihmisen jätevedet. Puhdistetut jä-tevedet valuvat suoraan Riianlahteen Itämereen.

PURE-projektissa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) investoidaan Riian fosforinpoistoon 300 000 euroa, josta EU kattaa 85 prosenttia eli 255 000 euroa. Projektin aikana Riikaan asennetaan fosforin saostuksessa tarvittava annostelu- ja mittauslaitteisto sekä parannetaan lietteen hallintaa.

”Daugavgrivan jätevedenpuhdistamon 1980-1990 -luvulla rakennettu infrastruktuuri ja teknologia eivät riitä HELCOMin suosittamaan puhdistustasoon,joten uusia ratkaisuja ja investointeja tarvitaan. PURE-hankkeen investoinneilla vähennetään Daugavgrivan fosforipäästöjä merkittävästi,” kertoo Daugavgri-van jätevedenpuhdistamon johtaja Maris Zviedris.

Itämeren suojelukomissio on asettanut tavoitteeksi vähentää Itämereen valuvia fosforipäästöjä 15 000 fosforitonnilla vuodessa. PURE-projekti kattaa 300-500 fosforitonnia päästövähennyksillä, jotka toteu-tetaan Latvian Riiassa ja Jurmalassa, Valko-Venäjän Brestissä, Viron Kohtla-Järvessä sekä Puolan Gdanskissa ja Szczecinissä. Riian vesilaitos isännöi parhaillaan PURE-työkokousta, jossa viimeistellään suunnitelmat fosforinpoiston toteuttamiseksi hankkeeseen osallistuvilla jätevedenpuhdistamoilla.

John Nurmisen Säätiön yhteistyö Riian vesilaitoksen kanssa käynnistyi viime vuonna, minkä jälkeen se on jatkunut osana PURE-hanketta. Säätiön rehevöitymishankkeista vastaava johtaja Marjukka Porvari toteaa: ”Riiassa nyt toteutettavilla uusilla investoinneilla päästään vuositasolla saman suuruusluokan fosforivähennyksiin kuin koko Suomen päästövähennystavoite on HELCOMin Itämeren toimintaohjel-massa. Tämä on merkittävä yksittäinen hanke, joka parantaa Itämeren tilaa.”

PURE on John Nurmisen Säätiön, Helcomin ja Itämeren kaupunkien liiton johtama yhteistyöhanke, jonka puitteissa parannetaan valittujen kaupunkien jätevedenkäsittelyä Itämeren alueella.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri –hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuo-teen 2015 mennessä. Tämä on kuudesosa Helcomin Itämeren fosforivähennystavoitteesta. Tankkeri-turva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI-navigointipalvelu vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa lahjoitusvaroin. www.puhdasitameri.fi

*Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso lähtevän jäteveden fosforipitoisuuteen on 0,5 mg fosforia/litra. http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/

Lisätietoja:
Marjukka Porvari, rehevöitymishankkeista vastaava johtaja
John Nurmisen Säätiö
Puhelin 041 549 1535
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
John Nurmisen Säätiö
Puhelin 0400 907 809
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Maris Zviedris,
Johtaja
Riian vesilaitos
Puh. . +371 670 88 522
maris.zviedris@rigasudens.lv
Lotta Ruokanen,
HELCOM,
Puh. 040 162 2054,
lotta.ruokanen@helcom.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu