14.12.2020

John Nurmisen Säätiö hakee sopimustiloja Lantakierrätyshankkeeseen 2021–2022

John Nurmisen Säätiön Lantakierrätyshankkeen tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.

Hankkeen tarkoituksena on siirtää prosessoidun lannan ravinteita, erityisesti fosforia, ravinneylijäämäisiltä alueilta kotieläintuotannosta ravinnealijäämäisille alueille kasvintuotantoon. Lantakierrätyshanke tuottaa myös tietoa ja toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi.

Lantakierrätyshankkeeseen haetaan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita sika-, siipikarja ja kasvinviljelytiloja, joiden

  1. eläintuotannossa syntyy lantaylijäämää, jota ei voida levittää lähialueen pelloille korkeiden fosforipitoisuuksien takia (”eläintilat”)
  2. pelloilla on tarvetta fosforilannoitukselle ja orgaanisen hiilen lisäykselle (”kasvitilat”).

Lantakierrätyshanke kohdennetaan lantaa luovuttavien tilojen osalta erityisesti Lounais- ja Länsi-Suomen alueille, joille on muodostunut eläintuotannon keskittymiä ja jotka ovat keskeisiä Saaristomereen ja Selkämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen kannalta. Lantaa vastaanottavat kasvitilat voivat sijaita myös muilla, mieluiten ravinnealijäämäisillä alueilla. Ravinnevalumien minimoimiseksi lannan levitys toteutetaan kevätkaudella.

Hankkeesta alustavasti kiinnostuneiden eläin- ja kasvitilojen kanssa neuvotellaan lannan siirtymiseen tarvittavista kannustimista (”fosforinsiirtotuki”). Varsinaiseen toteutusvaiheeseen valitaan eläintilojen ja kasvitilojen joukko, jolla saavutetaan mahdollisimman hyvä vaikuttavuus mahdollisimman kustannustehokkaasti käytettävissä olevan budjetin puitteissa. Hanke toteutetaan yksityisellä rahoituksella, joten rahoituksen saaminen ei vaikuta muihin tukiin. Osallistuvien tilojen ja John Nurmisen Säätiön välillä solmitaan sopimus hankkeen toteuttamisesta.

Hankkeesta kiinnostuneita eläintiloja ja kasvitiloja pyydetään ilmoittautumaan 15.01.2021 mennessä osoitteeseen mikko.peltonen (at) jnfoundation.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään seuraavat tiedot:

  • maatilan sijainti (kunta, kylä), yhteystiedot
  • eläintilan eläinlaji ja -määrä, hankkeeseen tarjottavan lannan määrä vuodessa, tarjottavan lannan prosessointi, prosessoidun lannan säilytysmahdollisuus
  • hankkeeseen tarjottavien peltolohkojen viljelypinta-ala, fosforiluku, pellon muokkaustapa, viljelykasvit
  • mahdolliset muut lisätiedot

Hanke toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana, ja se päättyy vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja:

Mikko Peltonen
projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
puh. +358 (0)50 379 2103
mikko.peltonen (at) jnfoundation.fi

 John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla.
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää

Olet nyt varjossa ""Staging"". Poistu