04.04.2011

Ålandsbankens Miljökontobonus till John Nurminen stiftelses projekt i Viborg

Miljökontobonusen som Ålandsbanken årligen delar ut till miljöfrämjande projekt, uppgår i år till rekordstora 110 000 euro. Summan fördelas till projekt som fysiskt bidrar till en bättre miljö samt informerar om hur man kan arbeta för att förbättra miljön.

John Nurminens stiftelse erhåller den största summan, 51 000 euro, för projektet Ett rent Östersjön, riktat till Viborgs avloppsreningsverk. Syftet är att minska den årliga mängd fosfor från Viborg som når Östersjön genom att effektivisera fosforfiltreringen i avloppsreningsverket i Viborg. Det beräknas att projektet ska minska de direkta fosforutsläppen i Finlands havsområden med cirka 20 ton per år. På basen av testningen som påbörjades 2010 kommer Viborgs vattenverk och John Nurminens stiftelse att bygga ett permanent fosforreningssystem vid avloppsreningsverket före år 2012. På detta sätt kan man minska mängden eutrofierande utsläpp i östra Finska viken permanent och samtidigt förbättra tillståndet i Viborgsviken, som lider av övergödning.

www.ålandsbanken.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit