02.04.2012

Alexandria donerade 10 000 euro till John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön

För ett renare Östersjön

Foto: Mikko Reinikainen. På vänstern Erik Båsk, i mitten Jan Åkesson.
Foto: Mikko Reinikainen. På vänstern Erik Båsk, i mitten Jan Åkesson.

Alexandria allokerade medel som sparats genom övergången till en elektronisk kundtidning till skyddet av Östersjön. John Nurminens Stiftelses verksamhet är i linje med Alexandrias mål för socialt ansvar.
– Vi har sedan länge kartlagt lämpliga alternativ för att göra vår egen insats för det allmänna bästa. De stora fosforutsläppen nordöstra Ryssland i början av året var en påminnelse för oss om situationen i Östersjön, och det långsiktiga arbete som John Nurminens Stiftelse utfört för denna gemensamma viktiga sak imponerade på oss. För vår del vill vi vara med om att stödja denna värdefulla verksamhet, berättar Jan Åkesson, verkställande direktör för Alexandria.

John Nurminens Stiftelses verksamhet finansieras helt med donerade medel. Donatorerna representerar ett brett spektrum från privatpersoner som donerar månatligen till stora företag och aktörer inom den offentliga sektorn. Stiftelsen har verksamhet i fem länder och 17 städer i Östersjöregionen, och arbetet fokuserar på att förebygga eutrofieringen av Östersjön och främja säkerheten för oljetankfartygstrafiken.

Stiftelsens ombudsman Erik Båsk tog emot Alexandrias donation i Helsingfors i mars.
– Vi är mycket nöjda över den här donationen. Vi har ingen anställd personal för medelanskaffning, och därför är företagens och medborgarnas vilja att stödja skyddet av Östersjön avgörande för vår framgång. Alla våra resurser allokeras till sådana åtgärder där man med en euro kan åstadkomma så stora positiva miljökonsekvenser som möjligt, påpekar Båsk.

Text: Kommunikationschef Anssi Huisman, Alexandria

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit