08.01.2014

Annamari Arrakoski-Engardt har utsetts till ny ombudsman för John Nurminens Stiftelse

John Nurminens Stiftelse styrelse har utsett fil.lic. FL Annamari Arrakoski-Engardtin till ombudsman för John Nurminens Stiftelse från och med 20.1.2014.

Annamari Arrakoski-Engardt (f. 1969) har arbetat som direktör för Akademiska bokhandeln sedan 2010. Innan dess arbetade hon som förlagschef vid förlagsaktiebolaget Tammi Oy (2002–2009) samt i tyska mediekoncerner (1998–2002). Annamari Arrakoski-Engardt, som för närvarande förbereder en doktorsavhandling, har varit medlem i John Nurminens Stiftelses styrelse sedan januari 2012. Arrakoski-Engardt lämnar sin styrelseplats i stiftelsen när hon börjar som ombudsman.

”Annamari Arrakoski-Engardt, som har fungerat som medlem i stiftelsens styrelse i två år, är förtrogen med stiftelsens verksamhet för den maritima kulturen och skyddet av Östersjön, och därför är denna lösning idealisk med tanke på kontinuiteten av stiftelsens verksamhet. Annamari Arrakoski-Engardts energiska och visionära grepp tillsammans med hennes internationella erfarenhet från bokbranschen ger henne utmärkta förutsättningar att utveckla stiftelsens verksamhet. Styrelsen tackar stiftelsens nuvarande ombudsman Erik Båsk för ett mycket framgångsrikt arbete”, säger Juha Nurminen, styrelseordförande i John Nurminens Stiftelse.

Erik Båsk övergår till Alfred Kordelins stiftelse från och med den 3 februari 2014.

John Nurminens Stiftelse grundades år 1992 på Juha Nurminens initiativ för att värna om kulturtraditionen inom den finländska sjöfarten och sjöhistorien. Syftet med stiftelsen är att göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. Stiftelsen utvidgade sin verksamhet till miljöskydd år 2004 med stöd av startkapital som Juha Nurminen donerade. Då inledde stiftelsen Ett Rent Östersjön-projekten som sin andra verksamhetslinje. Målet med projekten är att minska eutrofieringen av Östersjön och att minska risken för oljeolyckor i Finska viken.

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358 400 907 809
e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit