06.02.2012

Annamari Arrakoski-Engardt och Hannu Syrjänen har utnämnts till styrelsemedlemmar i John Nurminens Stiftelse

På John Nurminens Stiftelses årsmöte den 26 januari 2012 utnämndes Annamari Arrakoski-Engardt och Hannu Syrjänen som nya medlemmar i stiftelsens styrelse.
Annamari Arrakoski-Engardt (f. 1969) är direktör för Akademiska bokhandeln sedan 2010. Tidigare har hon varit förlagsdirektör på förlagsaktiebolaget Tammi Oy (2002–2009) och anställd i tyska mediekoncerner (1998–2002).
Hannu Syrjänen (f. 1951) var verkställande direktör för Sanoma Oyj 2001–2010. Åren 1989–2001 var han verkställande direktör för Rautakirja Oy och innehade även andra ledningsuppdrag i bolaget. Syrjänen är bl.a. styrelseordförande i Orion Oyj och VR Yhtymä Oy.

Emerituskansler Kari Raivio, styrelsemedlem sedan 2004, lämnade stiftelsens styrelse i december 2011. Juha Nurminen tackar Kari Raivio för hans värdefulla och aktiva insats i styrelsearbetet samt för hans mångsidiga expertis och perspektiv på utvecklandet av stiftelsens verksamhetslinjer för sjökultur och havsmiljö.
I styrelsen fortsätter de nuvarande medlemmarna Sari Baldauf, Peter Fagernäs, Juhani Kaskeala, Jouko Lönnqvist (vice ordförande), Juha Nurminen (ordförande), Sirpa Ojala och Veli Sundbäck.

Läs Kari Raivios avskedsblogginlägg ”Världsförbättringens olika skalor” (12.1.2012) www.puhdasitameri.fi

John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, värnar om den finländska sjöfartens och sjöhistorians kulturarv. Stiftelsen har två verksamhetslinjer: sjöhistoria och havsmiljö. Stiftelsens kulturverksamhet har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter och antika kartor. Stiftelsen är förläggare av sjöhistorisk vetenskapslitteratur, ordnar utställningar och lånar ut sitt material till utställningar. Stiftelsens Ett rent Östersjön-projekt har två verksamhetsområden: projekten i anslutning till eutrofieringen av Östersjön och projektet för tankerskydd på Östersjön.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit