22.05.2017

Årsredovisningen för 2016 har publicerats

John Nurminens Stiftelses årsredovisning för 2016 har publicerats och kan läsas på webbplatsen. Årsredovisningen innehåller utöver beskrivningen av verksamheten under föregående år också bokslutet och en uppdaterad rapport om stiftelsens projekt och verksamhet.

ÅRSREDOVISNINGEN ILLUSTRERAS MED TÄVLINGSFOTON FRÅN MITT ÖSTERSJÖN

Stiftelsen ville i år också ta fram sina aktiva följeslagares passionerade förhållande till Östersjön. Därför beslutade man vid illustrationen av årsredovisningen utnyttja den mycket fina bildskörd från fototävlingen Mitt Östersjön, som stiftelsen ordnat. De fotografer vilkas foton publiceras i årsredovisningen har underrättats personligen. Tävlingsfotona kan dessutom beundras på John Nurminen Stiftelsens Instagram-konto, där foton publiceras regelbundet.

ÄVEN BLOGGAR OCH FOTOKOLLAGE AV TIDIGARE HÄNDELSER INGÅR

I årsredovisningen ingår utöver traditionella textavsnitt också intressanta och aktuella blogginlägg av Lukes specialforskare Antti Iho. Publikationen tar också upp bland annat skeden i stiftelsens digitala projekt, Logg-nättjänsten. Titta i årsredovisningen hur nättjänsten har utvecklats under årens lopp! I årsredovisningen har också redigerats fotokollage av de viktigaste händelserna under 2016.

John Nurminens Stiftelses årsredovisning för 2016 kan läsas här (på finska).

Den tryckta versionen kan beställas från stiftelsens kontor:

Tuula Putkinen, kommunikationsdirektör
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi

Oona Lavonsalo, informatör, webbkommunikation och sociala medier
oona.lavonsalo (at) jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit