Nätbutik

Nätbutik

Leveransvillkor

Leveransvillkoren gäller fr.o.m. 1.12.2019.

Nätbutiken drivs och förvaltas av John Nurminens Stiftelse. Kirjavälitys Oy ansvarar för logistiken kring produkterna. Våra produkter kan beställas från webbutiken, per e-post eller telefon.

Orderbekräftelse

Kunden får en orderbekräftelse på sin beställning till den angivna e-postadressen omedelbart efter att beställningen har skickats in. Om kunden inte får en orderbekräftelse har beställningen troligen inte lyckats, den angivna e-postadressen har varit felaktig eller så har bekräftelsen hamnat i e-postens skräppostmapp. I en sådan situation ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.

Ingå avtal

Ett avtal ingås när kunden har bekräftat beställningen och fått en orderbekräftelse i sin e-post.

Leveransmetoder och tider

Vi levererar försändelser till Postis närmaste hämtningstjänst, till en SmartPOST-automat eller som ett postpaket hem beroende på beställningens storlek. Eventuella avgiftsbelagda extratjänster, såsom leverans hem eller expressförsändelse, väljs i samband med beställningen.

Små försändelser bärs till dörren eller i brevlådan i grundutdelningen av post. Om de inte får plats genom luckan/i brevlådan och det inte finns någon person på plats för att ta emot försändelsen, lämnar brevbäraren en ankomstavi och försändelsen kan hämtas på närmaste postkontor.

När beställningen har skickats, får kunden ett meddelande via e-post. Posten meddelar om att paketet kommit, antingen till den angivna e-postadressen, telefonnumret eller med en ankomstavi.

Leveranstiden beror på tillgången av beställda produkter. Information om tillgången av produkterna uppges alltid i samband med grundläggande information om produkterna. Lagerprodukter skickas inom 1–3 arbetsdagar från beställningen. Leveranstiden för produkter som beställs till Europa är 3–7 arbetsdagar utöver den ordinarie leveranstiden.

Vi strävar efter att skicka alla produkter samtidigt om beställningen kräver ett paket. Om det visar sig att leveransen skulle försenas, skickar vi beställningen i flera omgångar. Utomlands skickar vi hela beställningen samtidigt när alla produkter i beställningen har anlänt till vårt lager.

När leveransen av produkten försenas betydligt, strävar vi efter att informera kunden omgående.

Betalningsmetoder

Betalningsmetoden väljs i samband med beställningen.

Alla kunder kan betala sin beställning på förhand. Nätbankskunder i Danske Bank, Andelsbanken, Nordea, Sparbanken, POP banken, Handelsbanken, Aktia, S-Banken och Ålandsbanken kan betala sina beställningar vid beställningstillfället via sin banks webbtjänst. Kreditkortsbetalning är möjligt för PayPal, Mobilepay, MasterCard, VISA och VISA Electron-kunder som har tagit kortets betalningsfunktion i bruk (mer detaljerad information om hur du använder den här funktionen får du av din bank).

Betalningar på nätet och med kreditkort betalas via bankerna eller Paytrail. John Nurminens Stiftelse lagrar eller får inte information om kundernas kontouppgifter. Om kunden returnerar produkten och ger sitt kontonummer i samband med detta, hanterar John Nurminens Stiftelse kundens kontonummer för att kunna göra en återbetalning till kundens konto.

Presentkort och rabattkoder

Ett presentkort kan användas som betalningsmedel i vår webbutik. Presentkort kan inte användas för att betala för leverans. Presentkortet används genom att lägga till presentkortets kod vid beställningen.

Rabattkoder ger rätt till rabatt på vissa produkter enligt kampanjen. Rabattkoden kan inte användas om kunden redan har separat överenskomna rabattvillkor. Rabattkoden används genom att lägga till koden vid beställningen.

Priser

Produkten säljs till priset som uppges på webbutikens sida vid beställningstillfället. John Nurminens Stiftelse förbehåller sig rätten att inte sälja produkten till ett pris som av tekniska eller mänskliga skäl har uppdaterats felaktigt i webbutiken. I sådana fall tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer. John Nurminens stiftelse kontaktar kunden före hanteringen av beställningen och det är möjligt att häva köpet.

Returrätt och annullering av beställning

Kunden har rätt att annullera hela sin beställning eller delar av den före leveransen och inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Kunden måste anmäla annulleringen enligt denna anvisning. 

Om kunden annullerar beställningen i enlighet med ångerfristen på 14 dagar, ska hen returnera varorna som mottagits senast 14 dagar efter anmälan om annullering.

Produkten som returneras måste vara i samma skick som när den togs emot, säljbar och oanvänd. Produkterna ska granskas med försiktighet och inte öppnas i onödan. Kunden ansvarar för produktens minskade värde om den använts.

John Nurminens stiftelse accepterar inte retur efter tidsfristen eller retur som inte har anmälts. Om en obefogad returförsändelse har skickats med John Nurminens Stiftelses kundreturavtal debiterar vi alla kostnader för den obefogade returen.

Återbetalning av pengar som betalats av kunden

John Nurminens stiftelse återbetalar pengarna till kunden om hen helt eller delvis annullerar sin beställning innan den skickas eller om hen returnerar produkten under tidsfristen för bytes- och returrätt. Återbetalning sker via banköverföring av John Nurminens Stiftelse.

Reklamation

Felaktigt levererade eller defekta produkter måste omgående reklameras till vår kundtjänst. Vi strävar främst efter att rätta till felet genom att leverera en korrekt, felfri produkt och i andra hand efter att komma överens om en prissänkning eller häva köpet.

Begränsningar

Vi säljer inte produkter till personer som upprepade gånger returnerar de produkter som de har beställt eller annars använder våra tjänster på felaktigt sätt.

Kunden ansvarar för att leveransadressen är korrekt. Leveransadressen måste preciseras exakt med namnet som syns på dörren, gatuadress och ort.

Om kunden uppger felaktig leveransadress och posten eller annan transportör av frakten på grund av felet återsänder leveransen till avsändaren i enlighet med leveransvillkoren, debiterar John Nurminens Stiftelse kunden för post- och fraktkostnader inklusive hanteringskostnader enligt de faktiska kostnaderna (frakt-och returavgifter).

Stiftelsens ansvar och ansvarsbegränsningar

John Nurminens Stiftelse ansvarar inte för försening av leverans som den inte har något inflytande över, den leveranstid som anges på webbplatsen är en uppskattning.

John Nurminens stiftelse förbehåller sig rätten att ändra sina leveransvillkor utan anmälan.

John Nurminens stiftelse iakttar god handelssed och följer lagen i Finland. Tvister mellan kunden och John Nurminens Stiftelse avgörs i Helsingfors tingsrätt.

Kunderna ombeds kontakta vår kundtjänst i alla frågor och respons angående verksamheten.

Force majeure

John Nurminens stiftelse är inte ansvarig för försening eller hinder för leverans om skälet till detta ligger utanför John Nurminens Stiftelses inflytelseområde, såsom väderförhållanden som förhindrar leverans av varor, naturkatastrofer, krig, olycka, ett import- eller exportförbud, ett myndighetsbeslut, störning eller avbrott i trafiken eller energiförsörjningen, en stridsåtgärd eller motsvarande som förhindrar verksamheten i John Nurminens Stiftelse eller på en tidigare försäljningsnivå.

Kundregister och registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Kontaktinformation

kauppa(at)jnfoundation.fi
Kundtjänst

Anne Mäkijärvi
försäljnings- och marknadschef, John Nurminens Stiftelse
anne.makijarvi(at)jnfoundation.fi
tfn +358 (0)40 553 5835

John Nurminens Stiftelse
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
www.johnnurmisensaatio.fi/sv

FO-nummer: FI0895353-5

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit