09.09.2016

Club Östersjön 2016: Hur kan konsumenten påverka Östersjöns tillstånd?

Club Östersjön som arrangerades i Klippans havsnära miljö samlade än en gång John Nurminens Stiftelses forskare, samarbetspartner och andra intressentgrupper till en inspirerande diskussion. Värd för klubben i år var Stora Enso, en av dem som stöder stiftelsen.

160825_ItameriKlubi_0133_STemat för tillställningen var mat och förpackningar samt hur konsumenten med sina val kan hjälpa Östersjön. Dessutom talades det om hur projektet Ett Rent Östersjön framskrider och om tillståndet för Skärgårdshavet.

Det första anförandet hölls redan på vägen till Klippan, när specialforskaren Seppo Knuuttila från Finlands miljöcentral (SYKE) gav en överblick över Östersjöns tillstånd. Enligt Knuuttila är övergödningen kanske det största av Östersjöns problem, men den kan övervinnas bara det finns en gemensam vilja till det. Som den mest lovande enskilda åtgärden för skydd av Östersjön såg han det nyss inledda pilotprojektet med gipsbehandling av åkrar.

Konkreta åtgärder för att rädda Östersjön

Väl framme vid Klippan önskade ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt från John Nurminens Stiftelse gästerna välkomna och presenterade i sitt tal de senaste resultaten och projekten. I samband med talet var det premiär för videon ”Mörtens väg till matbordet” som presenterar stiftelsens närfiskprojekt som fått en bra start.

160825_ItameriKlubi_0321_S

Stora Ensos landsdirektör Seppo Parvi tackade också i sitt tal John Nurminens Stiftelses projekt. Enligt honom blev stiftelsen utvald som Stora Ensos stödobjekt just för sina konkreta projektåtgärder och projektresultat. I sitt tal nämnde Parvi hur tillståndet i vattendragen kan förbättras exempelvis genom materialeffektivitet och utnyttjande av fiberrikt blandslam i jordbruket.

Även jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen visade i sitt anförande uppskattning för Östersjönaktörernas målmedvetna och kostnadseffektiva arbete. Dessutom berättade ministern bland annat om det nya Natura-hörandet gällande havsområdena som hade öppnats föregående dag.

Konsumenten kan påverka genom sina vardagliga val

Årets tema för Club Östersjön var mat och förpackningar. Professorn i matkultur vid Helsingfors universitet Johanna Mäkelä föreläste under rubriken ”Kan matval rädda Östersjön” och konstaterade att konsumenten kan påverka vattendragens tillstånd t.ex. genom att minska på matsvinnet. Samtidigt påpekade Mäkelä att även om konsumenternas val har betydelse bör även samhället och staterna med sina åtgärder främja en hållbar matkultur.

160825_ItameriKlubi_0358_S

Konsumentens möjligheter att påverka diskuterades även i den paneldebatt som avslutade tillställningen. Tips och inspirerande idéer haglade mellan paneldeltagarna och publiken. Jari Latvanen från Stora Enso berättade att allt som i dag kan göras av plast kan göras av trä i morgon. Till och med genomskinlig kartong är helt möjlig att tillverka, enligt Latvanen. Hans tips till konsumenten för skydd av Östersjön är att välja kartongförpackningar framför plastförpackningar.

Seppo Knuuttila från SYKE listade de tre viktigaste medlen ur konsumentsynvinkel när det gäller att skydda Östersjön: matvanor, undvikande av skadliga kemikalier i dagligvaror och minskning av koldioxidutsläpp. Till exempel att äta Östersjöfisk som fångats med hållbara metoder och minska på köttätandet är ett enkelt sätt att förbättra Östersjöns tillstånd.

Därtill är ett rent Östersjön i sig någonting som rör alla och värt att eftersträva. Skyddsarbetet kan också betraktas ur ett privat perspektiv. Verkställande direktör Tommi Laiho från reklambyrån Folk Finland konstaterade under paneldebatten att ansvar och miljötänkande kan vara till och med betydande konkurrensfördelar för ett företag. Företagsansvar är något som synts fint i den Östersjöverksamhet som John Nurminens Stiftelses intressentgrupper har bedrivit.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit