27.05.2019

Durat med i räddningsstyrkorna för Östersjön

Durat har anslutit sig till räddningsstyrkorna för Östersjön i och med bänken Raita som fått inspiration av den unika havsmiljön. Bänken Raita som designats av Eeva Lithovius och som hör till Designmuseets samlingar har fått en ny marin färg. 100 euro av försäljningspriset för varje blå-vit-svart-grön bänk doneras till stöd för projekten Ett rent Östersjön i John Nurminens stiftelse. I projekten görs konkret och fruktbart arbete för att stoppa eutrofieringen av Östersjön.

”Det praktiska arbetet som John Nurminens stiftelse gör för ett rent Östersjön har gett utmärkta resultat. Det har varit naturligt för oss i Durat att ansluta oss till stödstyrkorna i projektet eftersom det är en naturlig del av vår dagliga verksamhet och våra värderingar att skydda miljön”, motiverar Heikki Karppinen,VD för Durat.

Det finländska Durat är ett miljövänligt inredningsmaterial där 30 procent av råmaterialet är återvunnen plast. I tillverkningen av materialet utnyttjas plastavfall från industrin och produkten är hundraprocentigt återvinningsbar.

”Det är ett centralt värde i Durats verksamhet att ta hand om naturmiljön. Havet är en betydelsefull del av naturen nära oss. Vår fabrik ligger på ön Rimito och för en stor del av våra anställda är havet en viktig del av livsmiljön”, berättar Karppinen.

För att säkerställa ytterligare återvinning kan Durat köpa tillbaka begagnade Durat produkter. De kan förnyas genom att slipa bort eventuella spår av användning på ytan. Durat erbjuder sina kunder även underhållsservice. Material som inte används längre samt bitar som blir över i bearbetningsprocessen kan krossas till ny råvara för Durat.

“Det är verkligen fint att skyddet av naturen och Östersjön samt hållbar utveckling framhävs i Durats värderingar. Tillverkningen av hållbara produkter som kan lagas och återvinnas är ett bra sätt att hjälpa miljön”, tackar Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman för John Nurminens stiftelse.

Mer information:

Kaisa Riikilä
Kommunikationschef, Durat
kaisa (at) durat.com
tfn +358 (0) 50 5110266

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo (at) jnfoundation.fi
tfn +358 (0) 40 7281859

Durat
www.durat.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit