24.05.2018

EuroChem och John Nurminens Stiftelse fortsätter sitt miljösamarbete i Finska viken

S:t Petersburg, Ryssland, 24.5.2018

EuroChem, en av världens ledande gödselproducenter, har ingått ett fortsättningsavtal med John Nurminens Stiftelse. Enligt avtalet fortsätter parterna sitt samarbete för att förbättra floden Lugas tillstånd.

Avtalet gäller det slutna systemet för vattenomlopp som ska byggas i EuroChems nya fabrik för ammoniakgödsel på Fosforitfabrikens område i Kingisepp. Kingisepp ligger i närheten av den estländska gränsen vid stranden av floden Luga som rinner till Finska viken och Östersjön.

”Vi har uppnått goda resultat med John Nurminens Stiftelse och vi hoppas på ett fortsatt samarbete”, säger EuroChems verkställande direktör Igor Nechaev. ”Det slutna systemet för vattenomlopp är den senaste teknologin och har en nyckelställning i de processer med vilka vi strävar efter att minimera effekterna av vår verksamhet på Östersjön.”

John Nurminens Stiftelse och EuroChem inledde sitt samarbete år 2012 för att minska fosforutsläppen från Fosforitgödselfabriken via floden Luga i Finska viken. Reningssystemet, som består av dammar och andra delar, hindrar utsläppen från Fosforitfabrikens område och har redan mellan åren 2011 och 2017 betydligt minskat den fosformängd som rinner ut i Östersjön från floden Luga. Enligt oberoende experter har systemet en reningskapacitet som är tillräcklig i alla förhållanden och den reningsteknik som används för vattnet fungerar bra.

Nu, sex år efter att systemet för rening av fosfor började användas besökte representanter för John Nurminens Stiftelse Fosforitfabriken och bekantade sig med reningssystemets funktion.

“De åtgärder som vidtagits på Fosforitfabriken har verkligen haft en betydande effekt på Finska vikens vattenkvalitet, i synnerhet i vattenområdets östra delar”, säger direktör Marjukka Porvari som ansvarar för John Nurminen Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön.
”Forskningsinstituten, däribland Finlands miljöcentral SYKE, bekräftar att symtomen på eutrofiering, i synnerhet mängden av skadliga alger, har minskat och samtidigt har vattnet blivit betydligt klarare även i Finlands vattenområde. Mätt med den positiva miljöeffekten kan man säga att det är fråga om det största miljöprojektet som någonsin genomförts för Östersjön.”

EuroChem Group AG
EuroChem är en världsledande tillverkare av kväve-, fosfor- och kaliumkarbonatgödsel samt vissa industri- och gruvindustriprodukter. EuroChem-koncernen sysslar med bl.a. gruvverksamhet, gödselproduktion, logistik- samt distributionsverksamhet. EuroChem startade en produktion av kaliumkarbonat i sin gruva i Usolski i början av 2018 och fortsätter att utveckla en annan ny produktion i VolgaKaliy i Ryssland. Företagets huvudkontor ligger i Zug i Schweiz, och dessutom har det verksamhetsställen i Europa, Asien och OSS-länder. Företaget har över 26 000 anställda. www.eurochemgroup.com

John Nurminens Stiftelse
John Nurminensen Stiftelse har som mål att rädda Östersjön och dess arv till kommande generationer. I stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar man Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar havets belastning och miljörisker. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationer och offentliga medel. www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön, John Nurminens Stiftelse
Tfn 041 549 1535
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
Tfn 0400-907 809
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi

Guy Dresser
Head of Communications, EuroChem Group AG
guy.dresser(at)eurochemgroup.com

Vladimir Torin
Head of Public Relations, MCC EuroChem
vladimir.torin(at)eurochemgroup.com

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit