16.07.2013

Fel Pöyrys i riskbedömning gällande gipsberget i Gdansk – utsläppsrisken ändå betydande

Konsultbolaget Pöyry, som utredde utsläppsrisken från gipsberget i Gdansk på uppdrag av John Nurminens Stiftelse, har meddelat att bolagets ursprungliga riskbedömning var felaktig. Enligt Pöyrys nya, korrigerade bedömning är utsläppsrisken en tredjedel av den ursprungliga, dvs. något under 200 fosforton om året, vilket är i linje med den bedömning som Finlands miljöcentral gjorde tidigare. Utsläppsrisken är ändå betydande och därför rekommenderar Pöyry att gipsberget isoleras ordentligt och att avrinningsvattnet från berget renas.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit