Engångsdonation

Hjälp till i arbetet med att rädda Östersjön och dess arv för de kommande generationerna. Ditt företags donation är av yttersta vikt för att vi ska kunna arbeta för Östersjöns bästa.

Med de donerade medlen genomförs konkreta och resultatrika skyddsprojekt för Östersjön och Östersjöns berättelser förs vidare till kommande generationer.

Det är möjligt att göra en donation till John Nurminens Stiftelse som girering med följande uppgifter:

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI06 1214 3000 1122 96
SWIFT: NDEAFIHH

Det är även möjligt att skapa en faktura för donationen. Kontakta oss i detta fall. Dessutom är det möjligt att rikta in donationen enbart till skyddet av Östersjön eller kulturverksamheten. Kontakta oss i detta fall.

Ditt företag kan gå med i stiftelsens Stora Våg genom att bli månadsdonator. Läs mer.

Företag kan även göra en donation via stiftelsens webbplats puhdasmeri.fi. Med hjälp av donationsplattformen är det lätt att kommunicera om donationen till företagets intressentgrupper. Genom att skapa ett eget donationsteam kan företaget även bjuda in kunder som donatorer eller samla ihop en helhetspott för teamet under en längre tid. Denna stödform passar särskilt mindre, upprepade donationer.

ANDRA SÄTT ATT DONERA

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning

Samarbete inom produktförsäljning är ett naturligt sätt att kombinera försäljningen av ekologiska och hållbara produkter eller tjänster med skyddet av Östersjön och den marina kulturen.

Om marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete kommer man alltid överens från fall till fall. Stiftelsens varumärken är registrerade (inkl. namn, logo och kännetecken) och får användas i produktmarknadsföringssamarbete med separat överenskommelse.

Ta kontakt, så diskuterar vi mer!

Andra stödformer

Ditt företag eller samfund kan även delta i arbetet med att skydda Östersjön och i marinkulturverksamheten genom att donera pro bono-arbete, utrustning eller utrymme i media.

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Chef för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit