16.03.2012

För vårt hav: Rotary och Östersjöutmaningen ökade på viljan att skydda Östersjön i Raumo

Miljöminister Niinistö: Det finns en stor grupp av Östersjöaktörer – och alla behövs.

Fabrikschef Kari Pasanen från UPM visade på en rundtur i avfallsvattenreningsverket orenat avfallsvatten från industrin, som inte ännu har blandats med stadens näringsrika avfallsvatten.
Fabrikschef Kari Pasanen från UPM visade på en rundtur i avfallsvattenreningsverket orenat avfallsvatten från industrin, som inte ännu har blandats med stadens näringsrika avfallsvatten.

John Nurminens Stiftelse deltog i storevenemanget som Rotaryklubben Raumanmeri och Östersjöutmaningen arrangerade den 14 mars i ishallen i Raumo. Staden fyller 570 år i år.

Ett problem med Östersjöseminarier är ofta att man på dem predikar för redan troende. Evenemanget i Raumo var ett fräscht undantag till detta: publiken bestod till största delen av vanliga människor intresserade av och oroade över Östersjöns tillstånd och inte av Östersjöexperter. Till föreläsare hade man rekryterat en namnkunnig grupp havsexperter och representanter för företag i vattenbranschen, och många av dem hade dessutom ett personligt band till Raumotrakten.

I Raumo arbetar företagen och staden för samma mål på många fronter. Ett utmärkt bevis på det goda samarbetet mellan näringslivet och staden är Raumo stads och skogsindustrins gemensamma avfallsvattenreningsverk som byggdes för 10 år sedan. När planeringen av det gemensamma reningsverket inleddes var det många som ställde sig tvivlande till samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn. Nu är läget ett annat. Fabrikschef Kari Pasanen från UPM berättade att fördelarna med samreningen är avsevärda med tanke på såväl kostnaderna som reningsresultatet. Ett utmärkt reningsresultat uppnås speciellt i fråga om mängden kväve som kommer ut i havet.

Jämfört med hela Östersjön mår Bottenhavet relativt bra. Miljöminister Ville Niinistö som höll seminariets festtal beskrev hela Östersjöns dåliga skick: Östersjöns botten är Europas största öken och de massiva blåalgsblomningarna har blivit symbol för det internationella Östersjösamarbetet. Niinistö tänker under sin ministerperiod lägga manken till för att arbeta för ett friskare Östersjön. ”Annars kan jag inte återvända till Åbo.” Ville Niinistö tackade Raumobornas och omnejdens medborgaraktivitet och företagens åtgärder för Östersjön. Han konstaterade att det finns en stor grupp av Östersjöaktörer – och alla behövs. Av aktörerna berömde ministern John Nurminens Stiftelse för verksamhet som kombinerar miljöskydd och ekonomiskt tänk.

På evenemanget talade John Nurminens Stiftelses styrelseordförande Juha Nurminen och direktör Marjukka Porvari som ansvarar för Ett Rent Östersjön-projekten. Båda betonade vikten av arbetet som görs vid reningsverken för avfallsvatten. Det att man på Östersjöns hela avrinningsområde ska få bort näringsämnena från WC-vattnen enligt HELCOM:s rekommendation för avfallsvatten är en ödesfråga för Östersjön. Porvari svarade på konferencier Jami Jokinens fråga om vad hon skulle göra om det fanns obegränsat med pengar att tillgå: ”Förutom att effektivera reningen av avfallsvatten, skulle jag köpa bort de åkrar som belastar Skärgårdshavet mest från spannmålsodlingen och börja använda dem på ett sätt som belastar mindre.”

På evenemanget offentliggjordes Finlands Rotarys verksamhetsplan för att förbättra Östersjöns tillstånd. Rotarynätverket och Östersjöutmaningen hade tillsammans samlat exempel på åtgärder som gagnar närvattnen och Östersjön. Tipsen hade indelats i tre grupper: konkreta projekt, ökad medvetenhet och medelinsamling för organisationer som arbetar för Östersjön.

Evenemangets primus motorer var Raimo Vahanto från Rotaryklubben Raumanmeri och koordinator Lotta Nummelin från Östersjöutmaningen i Helsingfors. Under dagens lopp stod det klart att evenemanget kommer att bli en årlig tradition – så stor var entusiasmen bland deltagarna och publiken.

Juha Nurminens farfars far Johan Nurminen grundade företaget John Nurminen i Raumo 1886. Minnet av familjeföretagets rötter och rederi- och transportbranschens historia syns i texten i John Nurminens Stiftelses logotyp ”Älä wälit! Ann Nurmise wälittä.”

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit