24.11.2017

Gräsrotsfinansiering tillämpas för första gången i skyddet av Östersjön – John Nurminens Stiftelses Nutribute-nätplattform lanseras

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och dess största miljöproblem är övergödning på grund av överflödig belastning av näringsämnen. För tillfället gör regionens länder inte tillräckligt för att stoppa övergödningsproblemet genom att begränsa utsläppen av näringsämnen. Därför behövs aktiva aktörer, konkreta projekt som minskar utsläppen, samt finansiering av projektens implementering Den nyligen lanserade Nutribute-gräsrotsplattformen tar sig an dessa utmaningar genom att omvandla idéer för skyddet av Östersjön till konkreta handlingar. Plattformen deltar även i Ålandsbankens tävling Östersjöprojektet.

Från idéer till handling

Inom Nutribute-gräsrotsfinansieringen som syftar till att förbättra tillståndet för Östersjön stöder en stor grupp frivilliga finansiärer skyddsprojekt de anser lämpliga. Instanser som skyddar Östersjön kan i sin tur inom plattformen presentera projekt som mätbart minskar näringsutsläppen samt köra kampanjer för att finansiera dem. Den roll som Nutribute-nätplattformen spelar är således att föra samman projektidéer och deras supportrar och omvandla viljan att skydda Östersjön till aktivt vattenskyddsarbete.

“Detta är en historisk öppning, eftersom gräsrotsfinansiering inte tidigare har använts i skyddet av Östersjön. Vi tror att Nutribute som digital service öppnar helt nya möjligheter inom användningen av gräsrotsfinansiering inom vattenskydd. De frivilliga aktiviteterna är ett komplement till det lagstadgade skyddet av miljön och då de ökar rengörs Östersjön ännu mer effektivt”, säger projektchef Anna Saarentaus.

Nutribute är gratis och öppen för alla aktörer. Möjligheterna att förverkliga olika skyddsprojekt utvärderas dock av en expertpanel innan de når plattformen. Endast projekt som klarar riskanalysen publiceras på plattformen.

Plattformen drivs av John Nurminens Stiftelse, som är känd för sina Ett Rent Östersjön-projekt och har arbetat för att skydda Östersjön i över 10 år.

Ett sätt att kompensera för sin egen påverkan på Östersjön

Nedskärning av näringsämnesutsläppen förhöjer Östersjöns tillstånd genom att reducera algblomningen och syrelösa havsbotten samt genom att förbättra fiskars och andra havsorganismers livsmiljö. Samtidigt förbättras även människornas möjligheter till att njuta av havet och strandområden.

Nutribute uppmuntrar även till hållbar konsumtion och produktion: plattformen möjliggör neutralisering av fotavtryck i fråga om övergödning. Utvalda projekt kan stödas med en summa som förminskar näringsämnesutsläppen i samma grad som det egna fotavtrycket eller det egna företagets fotavtryck.

Nutribute-plattformens första användare har varit städerna och vattenverken i Helsingfors, Kotka, Borgå och Åbo. De har beslutat att neutralisera sina fosforutsläpp, dvs. stödja vattenreningsverkens externa projekt med ett belopp som åstadkommer en utsläppsminskning som motsvarar reningsverkens årliga fosforutsläpp.

Med städernas och vattenverkens handlingar har man minskat fosforbelastningen på Östersjön med 24 ton.

Nutribute deltar i Ålandsbankens tävling Östersjöprojektet

Sedan 2015 arrangerar Ålandsbanken tävlingen Östersjöprojektet, som finansierar medborgarnas idéer för att rädda Östersjön med upp till 400 000 euro. I tävlingen Östersjöprojektet lanserades i år en ny kategori för digitala innovationer, där även Nutribute-gräsrotsplattformen deltar.

“Om vi ​​vinner tävlingen kommer vi att använda prispengarna till att utveckla plattformen efter att EU-finansieringen har upphört. Användarvänlighet och insamling av feedback är av största vikt för oss då det kommer till utveckling av plattformen – detta är trots allt en nättjänst för den stora allmänheten”, säger Saarentaus.

Domare för den nya kategorin för digitala innovationer är bland andra spelbolaget Supercells verkställande direktör Ilkka Paananen och Skype-grundaren Niklas Zennström.

Nutribute-nätplattformen är en del av John Nurminens Stiftelses, Naturresursinstitutets, Helsingfors universitets, SLU:s och Anthesis Envecos NutriTrade-projekt. NutriTrade är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi. Projektet har som mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom få Östersjön i ett bättre ekologiskt skick. NutriTrade-projektets största finansiär är EU Interreg Central Baltic-programmet. www.nutribute.org www.nutritradebaltic.eu

Missionen för John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Mer information:

Anna Saarentaus
John Nurminens Stiftelse
Projektchef, projektet Utraderade
tfn +358 40 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Nutribute-gräsrotsplattform: www.nutribute.org
Räkna ut din egen Östersjöpåverkan:
www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri
Rösta på Nutribute i tävlingen Östersjöprojektet:
www.balticseaproject.org/fi/2017

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit