13.02.2017

Hjallis Harkimo och s/y Belmont utmanar båtmässans besökare att delta i skyddandet av Östersjön

På båtmassan som startar idag firas legendariska Swan 51 s/y Belmont. I år blir det 30 år sen Hjallis Harkimo återvände till Finland efter sin jordenruntseglats med s/y Belmont. Ännu idag är denna seglats en av finsk seglingshistorias största bedrifter.

Båten, som utrustats för charterverksamhet, skall under 2017 arbeta för Östersjöns bästa – båtens ägare Venevuokraamo Jahti Oy donerar 10 % av jubileumsårets intäkter till John Nurmisen Säätiös projekt Ett Rent Östersjön.

”Ett rent hav och en ren skärgården är för oss seglare mycket viktigt. Vi blev imponerade av John Nurmisen Säätiös projekt Ett Rent Östersjön, dess konkreta resultat samt långsiktiga verksamhetsplan. Därför beslöt vi oss att donera till projektet. Vår målsättning är samtidigt att öka kunskapen om Östersjöns tillstånd och möjligheter att delta i miljöarbetet. Vi vill också utmana andra organisationer och personer som är intresserade av sjöliv att delta och arbeta för en renare Östersjö”, säger Venevuokraamo Jahti Oy:s verkställande direktör Joakim Hildén.

Över 10 år av framgångsrikt arbete för Östersjön

John Nurmisen Säätiö har i över 10 år verkat för en renare Östersjö. Stiftelsen har under denna tid startat 25 Ett Rent Östersjön projekt, varav 17 redan är färdiga. Dessa projekt och andra samarbetsprojekt har minskat Finska vikens årliga övergödning p.g.a. fosforbelastning med ca 75 %. Stiftelsen har på gång flera avloppsvattenreningsverksprojekt runt Östersjön.

”Utöver avloppsvattenreningsverksprojekt stöder vi bland annat minskning av lantbrukets utsläpp genom gipsbehandling av åkrar. Därtill leder vi Skärgårdshavets Närfisk-projekt, där näring återvinns genom att fiska mört och brax”, berättar John Nurmisen Säätiös ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt. ”S/y Belmont är en storartad galjonsfigur för Östersjöns miljöarbete. Vi är verkligen glada över att vårt arbete upplevs som betydelsefullt och att så stor del av jubileumsårets intäkter doneras till arbetet för Östersjöns bästa”.

En oslagen prestation i finsk seglingshistoria

Hjalls Harkimos jordenruntseglats 1986-87 är ännu en av de största bedrifterna i finsk seglingshistoria. I den utmanande BOC Challenge Around the World –tävlingen kom enbart 16 deltagare av 25 i mål. Harkimo placerade sig tredje i sin klass och denna bedrift har inte slagits i finsk seglingshistoria sen dess.

I juni 2017 seglar Harkimo ännu en gång ensam med s/y Belmont till Salutorget för att hedra jubileumsåret.

”En likadan fest ordnades för 30 år sen när jag kom hem efter min tävling. Jag känner mig hedrad av uppmärksamheten och det är fint att jubileumsårets intäkter doneras till Östersjö-arbetet. Förhoppningsvis tar andra organisationer efter detta exempel på ansvar för miljön”, kommenterar Harkimo.

En del bolag i båtbranschen har redan gått med i projektet. Alandia Försäkring har valt att ta på sig ansvaret som huvudsponsor.

Joel Harkimo, Robert Rostedt, Harry ”Hjallis” Harkimo och Joakim Hildén. © Lauri Kaira

”Som den enda båtspecialisten bland finländska försäkringsbolag är vi förstahandsvalet för de som tar sin båt på allvar, och våra kunder tar också Östersjöns välmående på allvar. Vi som rör oss till sjöss ser ju med våra egna ögon att mycket måste göras”, säger Robert Rostedt som är affärsområdeschef på Alandia.

Också Iisiveneily Oy gick med i projektet för att förbättra Östersjöns tillstånd:

”Skyddandet av Östersjön har en stor roll i utvecklande av vårt eget bolags verksamhet. Vi stöder med glädje s/y Belmonts verksamhet och deltar därigenom i skyddandet av Östersjön”, säger Eero Ukkonen från Iisiveneily Oy.

Det är tänkt att jubileumsåret för s/y Belmont skall starta med en renovering av båten i dess födelsetrakter i Österbotten. Efter renovering blir det ett antal evenemang för att hedra jubileumet, varav det största blir en återkomstfest i juni.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:

Joakim Hildén
Verkställande direktör, s/y Belmont, Venevuokraamo Jahti Oy
+358 (0)40 5093813
joakim.hilden(at)sy-belmont.com

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombudsman, John Nurmisen Säätiö
+358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt(at)jnfoundation.fi

S/y Belmont på båtmässan i Loki-kaffe:
(södra ingången, våning 2)
Fredag 10.2. kl. 15.00-16.00 ”Presskonferens: s/y Belmonts jubileumsår & donation till Rena Östersjö-projektet” – Joakim Hilden, s/y Belmont / Jahti Oy & Hjallis Harkimo
Lördag 11.2. kl. 13.30-14.00 ”Swan 51 s/y Belmont – 30 år bakåt och framåt” – Joakim Hilden, s/y Belmont / Jahti Oy, Eero Lehtinen

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit