10.03.2016

Horisonten är klar! Konstverket Horisonten som påminner om skyddandet av Östersjön glittrar nu i sin fulla längd

Konstverket Horisonten som finns på Busholmen i Helsingfors har nu nått sina fulla 54 meter. Konstverkets sista del, som innehöll 507 blänkar med ingraverade namn, sattes på plats igår kväll. Konstverket består av 4 225 plattor, så kallade blänkar, med givares namn. Horisonten-kampanjen avslutades i december 2016, då den sista blänken löstes in vid John Nurminens Stiftelses julförsäljning.

“Det är fantastiskt att se att Horisonten glittrar fullt ut på plats! Dess 4 225 plattor berättar att många av oss har ett verkligt behov av att tänka på Östersjön och att göra något för den. När man tittar på konstverket, som skildrar Östersjöns medeldjup på bara 54 meter, kan man förstå hur sårbar vår vackra marina miljö är. Allt stöd för organiserad skyddsverksamhet, som John Nurminens Stiftelses arbete för att förhindra övergödning av Östersjön, är varmt välkommet. Det totala arbetet med att skydda naturen utgörs av små delar, och jag hoppas också att Horisonten får var och en av oss att fundera över hur vi kan påverka dessa saker i vår egen vardag. Som tur är ökar medvetenheten om situationen för naturen hela tiden. Jag är särskilt glad över hur allvarligt den unga generationen har tagit tag i denna sak”, säger designern som har donerat designarbetet för Horisonten, professor Hannu Kähönen vid designbyrån Creadesign Oy.

Genom kampanjen samlades totalt cirka 220 000 euro in och efter avdrag för kostnader överförs cirka 120 000 euro till projektet Ett Rent Östersjön. Målet med kampanjen var att skaffa en kemikalietank för cirka 100 000 euro som behövs för fosforreningen vid ett vattenverk i Gattjina i nordvästra Ryssland. Gattjina är den största staden i Leningradregionen efter S:t Petersburg. Avloppsvattnet i S:t Petersburg renas redan på ett effektivt sätt, så fosforreningen som genomförs i Gattjina är nu det effektivaste sättet att minska näringsbelastningen i Finska viken och i och med detta algblomningen i området. Tanken installerades i Gattjina förra året, och den kemiska fosforreningen togs i bruk i november förra året. Resten av donationerna används till andra Ett rent Östersjön-projekt som syftar till att minska näringsbelastningen.

Arbetet med att genomföra konstverksprojektet, från planering till färdigställande, har haft många faser, som inte har varit möjliga att genomföra genom enbart donationer. I gengäld fick man dock ett stabilt konstverk, som kommer att stå kvar för att påminna om vikten av Östersjön. Kampanjkostnaderna, cirka 100 000 euro, utgörs bland annat av tekniskt planerande och genomförande av konstverket samt ingraveringen av namnen på plattorna. Monteringen av de enskilda plattorna på det långa konstverket samt att sätta delarna på plats var också krävande arbetsskeden.

För att konstverket skulle kunna göras donerades även en hel del värdefullt arbete, bland annat den konstnärliga planeringen av Hannu Kähönen och materialet från Outokumpu. Även företag som har varit inblandade i att skapa konstverket har bidragit till utläggen. High Metal Production Oy deltog i färdigställandet av verket och i planeringen av utförandet till talkopris. Suomen Vesileikkaus Oy donerade arbetet med att skära till plattorna och LMP-Merkkaus Oy utförde graveringen till talkopris. Ramboll Oy donerade den tilläggsplanering som behövdes för gatu- och parkstrukturerna. Utan talkoandan hade man inte kunnat bekosta det praktiska arbete som behövdes för att färdigställa konstverket.

Stiftelsens exceptionella engångskampanj Horisonten startades tillsammans med Helsingfors stads Östersjöutmaning i samband med evenemanget Tall Ships Races Helsinki 2013. Konstverket Horisonten ägs av Helsingfors stad.

John Nurminens Stiftelse har grundats 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd.  www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information
Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit