12.09.2018

Inom Närfiskprojektet glädjer man sig åt mörtboomen – fortsättning följer nästa år

Den exceptionellt varma och soliga försommaren fick igång braxen. Denna sommar fiskades nästan 200 000 kilo mört och braxen inom John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt.

Efterfrågan på hållbart fiskad mörtfisk i havet har ökat kraftigt. Inom projektet har man lyckats skapa en kommersiellt lönsam modell för vårdfiske i Östersjön och konsumentprodukter har funnits i butikerna i redan över ett års tid.  Vissa flaskhalsar i kedjan behöver fortfarande avlägsnas, men det står klart att det finns en efterfrågan på hållbart fiskad mörtfisk i havet – inte bara lokalt utan i hela Finland. Att skapa denna värdekedja och efterfrågan har varit ett av huvudmålen för projektet.

På John Nurminens Stiftelse glädjer man sig åt framgångarna inom projektet, men projektchef Miina Mäki påminner samtidigt om att det fortfarande finns mycket kvar att göra:

”Riktningen är positiv, men mycket arbete kvarstår ännu. Vi hoppas att fiskarna är villiga att fortsätta fisket även under nästa period, dvs. år 2019, vilket skulle vara ett tecken på att projektet har lyckats. Nästa år stärker vi även samarbetet med de olika aktörerna i värdekedjan för att kedjan ska bli tillräckligt stark för att trygga en smidig rutt för mörtfisk från havet till tallriken även i fortsättningen.”

Avtalsfiskarna inom Närfiskprojektet som stiftelsen inledde år 2015 väljs ut för ett år åt gången. Totalt fiskade detta år 15 avtalsfiskare i Skärgårds- och Bottenhavet.

Inom Närfiskprojektet har man även testat fiske som en åtgärd för att minska näringsbelastningen på havet och detta har varit en pilotåtgärd inom NutriTrade-projektet som leds av stiftelsen och delfinansieras av EU:s Interreg Central Baltic-program. Då NutriTrade-projektet avslutas efter detta år fortsätter fisket utan EU-finansiering.

Projektet NutriTrade på slutrakan

Inom NutriTrade-projektet har man framgångsrikt testat även andra nya sätt att minska näringsbelastningen på havet. Försöket med gipsbehandling av åkrar vid Savijoki å visade framgångsrikt att utsläpp från jordbruket kan kontrolleras på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige har man testat odling av musslor inom projektet. I Kalmar kommun skördades över 13 ton musslor ur havet.  Odlingen av musslor fortsätter ännu fram till slutet av året. De skördade musslorna mals ner och pulvret komposteras med halm, vilket skapar gödsel lämpat för ekologisk odling.

Kuva: Miina Mäki/JNS.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit