19.01.2012

John Nurminens Stiftelse erbjuder tekniskt stöd för hantering av fosforutsläppen från gödlingsmedelsfabriken Fosforit i nordvästra Ryssland

Fabriken Fosforit, som ligger vid floden Luga i nordvästra Ryssland, orsakar årligen fosforutsläpp på över 1 000 ton i Finska viken. Enligt John Nurminens Stiftelse måste utsläppen fås under kontroll så snabbt som möjligt. Enligt tillgängliga uppgifter är fabriken inte bara Finska vikens utan hela Östersjöns största enskilda källa för punktutsläpp av fosfor. Myndigheterna arbetar för närvarande med att kartlägga helhetssituationen, men samtidigt måste man leta efter en omedelbar lösning för att snabbt minska utsläppen. John Nurminens Stiftelse har erbjudit ledningen av Fosforit konsulthjälp i syfte att hitta en snabbverkande teknisk lösning på problemet.

Nyheten om utsläppen är speciellt oroväckande eftersom så gott som all fosfor som släpps ut från Fosforit är av en skadlig form som algerna kan utnyttja. Eftersom det handlar om ett punktutsläpp, är det dock möjligt att åtgärda saken snabbt och effektivt. Finländare har lång erfarenhet av hantering av avrinning från produktion av detta slag. Man har kunnat minska utsläppen från nuvarande Yara Suomi Oy:s fabriksområde i Nystad effektivt med riktade åtgärder.

Även om utsläppet från Fosforits område är stort, torde det vara möjligt att få det under kontroll med relativt små investeringar. Stiftelsen har diskuterat en lösning för hantering av fosforutsläppen från fabriksområdet med experter på Pöyry Oyj. Enligt Pöyrys preliminära bedömning är det möjligt att leda den fosforhaltiga avrinningen från Fosforits område till ett reningsverk, som kräver investeringar på uppskattningsvis 13–18 miljoner euro.

Denna investering kan jämföras exempelvis med investeringen i sydvästra reningsverket i S:t Petersburg, som behandlar den fosfor som produceras av 750 000 människor. Den kostade 200 miljoner euro. På Fosforit kan man för en tiondel av detta belopp avlägsna ett utsläpp som motsvarar den fosformängd som produceras av fler än 1 000 000 människor.

För rening av fosforn behövs också fällningskemikalier, som medför kostnader på cirka två miljoner euro om året.

På längre sikt blir det också nödvändigt att utreda om produktionsprocessen på Fosforits fabrik är optimerad rätt, då en så stor mängd fosfor går till spillo. Först måste man dock vidta de snabba åtgärder som beskrivs ovan för att omedelbart få fosforutsläppet i Finska viken under kontroll.

Marjukka Porvari, direktör med ansvar för John Nurminens Stiftelses Ett rent hav-projekt, deltog i HELCOM:s möte på onsdagen den 18 januari i S:t Petersburg, där frågan behandlades.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit