11.02.2016

John Nurminens Stiftelse på båtmässan 2016: dyk ner under vattnet i Östersjön; bekanta dig med gårdagens sjökort; kom med och utveckla karttjänsten Loki inför nästa sommar

John Nurminens Stiftelse, som arbetar för det marina kulturarvet och för Östersjön, presenterar sina kartsamlingar och skyddsprojekt för Östersjön på Helsingfors Båtmässa 12–21.2.2016. Den årliga mässan Vene Båt är Nordeuropas största båtevenemang.

Under båtmässan kan man i stiftelsens kartutställning som finns i Messukeskus Glasgalleri bekanta sig med historien bakom Finska vikens sjökort: hurudana kartor över området hade de tidiga sjöfararna och hur såg sjökorten ut som användes vid de första seglatserna med fritidsbåtar. Med finns bland annat Waghenaers sällsynta sjökort från slutet av 1500-talet. Till exempel kartan över Finska viken publicerad år 1592 beskrev rutten från Viborg till Ålands hav. Finlands kust ansågs fascinerande, och dess grund och holmar märkvärdiga. Waghenaer var av den uppfattningen att någonting som han kallade Seylstein fanns intill farleden till Åbo, och att kompassen bara roterade i närheten av Seylstein och lugnade ner sig först en sjömil bort.

Sjökorten i papper förtäljer sin egen historia om navigeringens hemligheter förr i tiden. Stiftelsen arbetar aktivt för att pärlorna i vår rika havskultur ska finna sin väg till alla de människor som är intresserade av dem. Som ett nytt kulturprojekt producerar stiftelsen i samarbete med Finlands sjöhistoriska museum, det maritima centret Forum Marinum och Raumo sjöfartsmuseum karttjänsten Loki, där bilder, berättelser och händelser med anknytning till havet med gemensamma krafter samlas på samma karta. Den första versionen av nättjänsten blir klar i mars 2016. På stiftelsens mässavdelning 4b41 kan organisationer och privatpersoner anmäla sig till tjänstens ”inre krets”: man söker förstahandsanvändare, en engagerad grupp med ett personligt och nära förhållande till havet: https://www.johnnurmisensaatio.fi/kartta-etsii-merenkulkijaa/.

På stiftelsens avdelning kan du bekanta dig med stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön och arbetet för att rädda Östersjön. Skärgårdshavets närfiskeprojekt som stiftelsen startade i fjol har haft medvind. I projektet som främjar användningen av finländska karpfiskar pågår ett pilotskede, där man bygger upp en fungerande produktionskedja tillsammans med aktörer i Åboregionen. För att redan från början säkra en tillräckligt stabil efterfrågan på fiskprodukten via storkökens regelbundna matutbud, kommer man att be regionens kommuner att delta i projektet. Syftet är att stöda uppkomsten av en fungerande lokal marknad för närfiskeprodukter och samtidigt i liten skala gestalta möjligheter, utmaningar och flaskhalsar som hänför sig till verksamheten. En viktig del i projektet är det arbete med miljöfostran som sker i skolorna. På stiftelsens mässavdelning kan man bekanta sig med affischen Livet i Östersjön som stiftelsen gjort i samarbete med SEA LIFE och konstnären Peter Gibson. Affischen delades ut till skolorna i Åboregionen i slutet av förra året. Man kan även bekanta sig med den interaktiva versionen av affischen på stiftelsens webbsidor och samtidigt testa sina kunskaper om Östersjöns fiskar (på finska). https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/tietoa-itameresta/itameren-vedenalainen-luonto/#/0 Av affischen gjorde man även inför Båtmässan en version som finns till försäljning och intäktera från försäljningen används för projekten Ett rent Östersjön.

Man kan även stöda stiftelsens arbete för Östersjön genom att till sig själv eller till en närstående köpa biljetter till konserten Ett Rent Östersjön, som ordnas i Musikhuset 19.4.2016. I konserten tar stiftelsen tillsammans med den internationella orkestern Baltic Sea Philharmonic Östersjön till Musikhuset. Konserten illustreras av vackra havslandskap som sammanställts av Petri Porkolas bilder. Petri Porkolas produktion visas även på Båtmässans Horisontti-utställning, där man kan beundra fotografier som Porkola och andra havsfotografer har tagit.

På stiftelsens avdelning kan man i sedvanlig ordning bekanta sig med stiftelsens faktaböcker, som kan köpas till billiga priser under mässan. Fjolårets nyheter är Eero Lehtinens Suomalaiset sankaripurjehtijat – Kahvelipurjeista skiffeihin, som utkom i våras och som samlar de finländska seglarlegendernas bragder och prestationer i en pärm och samtidigt belyser den finländska tävlingsseglingens begynnelse och historia från början av 1800-talet, och Marjo T. Nurminens storverk Maailma piirtyy kartalle – tuhat vuotta Euroopan kulttuurihistoriaa, som i höstas nominerades som kandidat till Fack-Finlandia-priset och som med hjälp av kartor berättar Europas tusenåriga kulturhistoria.

 Stiftelsen medverkar även detta år i den rundvandring som ordnas för skolelever i klasserna 3–5. Skoleleverna vandrar omkring på mässan måndag 15.2, tisdag 16.2 och onsdag 17.2.2016.

Mer information
Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

John Nurminens Stiftelse är grundad 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till fromma för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar på den belastning och de miljörisker som riktar sig mot havet. Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit