24.10.2011

John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt kan stödas med mikrodonationer

John Nurminens Stiftelse och Nordea Bank Finland har undertecknat ett avtal om att Nordea stöder John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt ekonomiskt och med expertinsatser.

Enligt avtalet erbjuder Nordea en eSpargris-tjänst för att stödja John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt. Genom tjänsten kan Nordeas finländska privatkunder i samband med bankkortsbetalning göra en mikrodonation till John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt. Kunden kan välja ett fast belopp som doneras till stiftelsens Fonden för ett rent hav. Beloppet kan vara från en till tre euro, fem eller tio euro per kortköp, eller en avrundning uppåt av kortköpets slutsumma till närmaste hela euro, fem euro eller tio euro.

Enligt avtalet lägger Nordea också stiftelsens logotyp till sitt bildurval för kort. För varje kort som beställs med denna bild doneras en marknadsföringsersättning på tre euro till Ett Rent Östersjön-projekten. Nordea erbjuder tjänsterna till Ett Rent Östersjön-projekten enligt självkostnadsprincipen och drar ingen ekonomisk nytta av avtalet. Utöver det ekonomiska stödet bidrar Nordea till att främja Ett Rent Östersjön-projekten i sina egna kanaler för marknadsföring och kommunikation.

Avtalet är i kraft ett år och det gäller bankens verksamhet i Finland. Under samarbetsperioden överväger partnerna även andra former av samarbete.

Juha Nurminen, styrelseordförande i John Nurminens Stiftelse, konstaterar: Vi är mycket nöjda över att Nordea har valt oss till partner för att främja arbetet för Östersjön. Med hjälp av samarbetet når budskapet om Östersjöns alarmerande tillstånd och de konkreta och kostnadseffektiva åtgärder som behövs för att förbättra det ut till Nordeas kunder. Vi hoppas att vi härigenom hittar nytt stöd till våra Ett Rent Östersjön-projekt.

Liisa Jauri, chef för Nordeas CSR-sekretariat, konstaterar: ”Att skydda Östersjön är en viktig del av Nordeas samhällsansvar. Vårt mål är att bidra till att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Därför är Östersjön viktig för oss och våra kunder. Mikrosparande kopplat till bankkort är ett enkelt sätt att delta i att rädda Östersjön – hoppas många bäckar små blir en stor å. ”

Läs mer om tjänsterna
http://www.nordea.fi/puhdasitameri

John Nurminen Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt förbättrar Östersjöns tillstånd. Eutrofieringsprojektet har som mål att minska utsläppen av fosfor med 2 500 ton fram till år 2015. Detta är en sjättedel av HELCOMs målsättning att minska den mängd fosfor som årligen släpps ut i Östersjön med 15 000 ton. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med donationsmedel.

Närmare information:

Erik Båsk
Ombudsman
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 40 825 8071

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 400 907 809

www.puhdasitameri.fi/sw
www.johnnurmisensaatio.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit