06.04.2017

K-butikerna får första Pirkka-produkt som tillverkats av finsk braxen och som främjar cirkulär ekonomi

Pirkka skärgårdsfiskbiffar använder som råvara braxen ur Närfiskprojektet och med vilket John Nurminens Stiftelse eftersträvar hållbart fiske. Östersjöbraxen har inte tidigare i så stor omfattning använts som råvara i konsumentprodukter. Braxenfiske i Östersjön minskar effektivt på miljöbelastningen i Östersjön.

K-gruppen och John Nurminens Stiftelse har inlett ett samarbetsprojekt, med vilket man i K-matbutikernas sortiment inför Pirkka skärgårdsfiskbiffar som tillverkats av braxen som fångats genom stiftelsens Närfiskprojekt.

– Ett av huvudmålen med Närfiskprojektet är att på de finländska matborden öka andelen inhemsk fisk som fångats på ett hållbart sätt. Att få med K-gruppen är ett stort steg framåt, eftersom vi med en stor rikstäckande aktör kan skapa en långsiktig konsumentefterfrågan på mörtfiskar, såsom braxen, säger projektledare Miina Mäki vid John Nurminens Stiftelse.

Fiske av mörtfiskar främjar cirkulär ekonomi

Fiske av mörtfiskar (braxen och mört) för människoföda minskar effektivt på miljöbelastningen i Östersjön. Livsmedelsproduktionen hör till det som mest belastar Östersjön, och återvinning av näringsämnen genom fiske för nyttoanvändning utgör en del av modellen för cirkulär ekonomi. Dessutom är Östersjöbraxen och -mört ett ekologiskt alternativ till kött och fiskimport.

– Samarbetet med John Nurminens Stiftelse och produktion av Pirkka skärgårdsbiffar av braxen lämpar sig väl för vår ansvarsstrategi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Dessutom är skärgårdsbiffar en mycket lyckad, saftig och välsmakande produkt, säger Tiina-Liisa Nirhola, inköps- och säljchef för Keskos dagligvaruhandel.

Produkten i K-matbutikerna i april

Pirkka skärgårdsbiffar tillverkas vid Apetits fabriker i Säkylä. Förpackningen innehåller två panerade braxenbiffar som kan värmas i en stekpanna, i ugn eller mikrovågsugn. Produkten är en frysvara och kommer att finnas i butikerna under de första veckorna i april.

Fiskarna i Närfiskprojektet fångas i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Fiskfångsten utnyttjas helt och det mesta av den vidareförädlas för användning i livsmedel. Braxen har inte tidigare använts så här omfattande i konsumentprodukter, utan den har utnyttjats exempelvis som råvara i foder.

Målet för Närfiskprojektet som inleddes 2015 är att skapa en permanent verksamhetsmodell för en effektivare användning av mörtfiskar inom fiskprodukter för storhushåll och detaljhandeln.

PILOT INOM ETT EU-PROJEKT

Närfiskprojektet är också ett av pilotprojekten inom projektet NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic). Projektet delfinansieras genom EU-programmet Interreg Central Baltic (2015–2018). I NutriTrade-projektet skapas ett system för genomförande och finansiering av frivilliga åtgärder för näringsminskningar i Östersjöområdet. NutriTrade är ett av flaggskeppsprojekten i EU:s Östersjöstrategi och leds av John Nurminens Stiftelse.

Bilder kan laddas ner från förpackningen och ur Närfiskprojektet:
http://marsu.kesko.fi/l/MJzgpR98sZ7h

Mer information:
Tiina-Liisa Nirhola, inköps- och säljchef, Keskos dagligvaruhandel, tfn 040 312 2003
Timo Jäske, ansvarschef, Keskos dagligvaruhandel, tfn 050 529 2028
Miina Mäki, projektchef, John Nurminens Stiftelse, tfn 050 576 3298
Tuula Putkinen, kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse, tfn 0400 907 809

För kundtillfredsställelsen i cirka 1 400 K-matbutiker svarar köpmännen i K-matbutikerna, med vilka Keskos dagligvaruhandel fungerar med en kedjeaffärsmodell. Kedjor i K-matbutikerna är K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market och Neste K. K-matbutikerna är bland de mest ansvarsfulla i sin bransch i världen. Andra starka sidor är överlägsna avdelningar för färskvaror, professionell service, de bredaste urvalen, finländska produkter och Pirkka. K‑matbutikerna är både högkvalitativa och förmånliga.

K – för att det ska vara trevligt att gå till butiken.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön konkret genom att minska belastningen på havet och miljöriskerna.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

   

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit