17.01.2017

Kaisa Olkkonen och Marja-Leena Rinkineva har utnämnts till styrelsemedlemmar i John Nurminens Stiftelse

Två nya medlemmar har utnämnts till styrelsen för John Nurminens Stiftelse från 1.1.2017, jur.kand. Kaisa Olkkonen och jur.kand., viceh., eMBA Marja-Leena Rinkineva.

Kaisa Olkkonen (f. 1964) var anställd på Nokia under åren 1998–2016 där hon innehade olika expert- och ledningsbefattningar inom internationell affärsjuridik och samhällsrelationer. Hon har stor erfarenhet av krävande förhandlingar på hög nivå inom EU och i andra forum. Olkkonen övergick till expert- och styrelseuppdrag 2016. Hon var styrelseordförande för SSH Communications Security Oyj under 2016 och blev vd för bolaget 1.1.2017. Hon är även styrelsemedlem i Cargotec Oyj och Enfo Oy.

Marja-Leena Rinkineva (f. 1964) är Helsingfors stads näringslivsdirektör sedan hösten 2011 med ansvar för stadens närings- och innovationspolitik men även invandrar- och sysselsättningsfrågor samt internationella frågor. Hon har lång och bred erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom näringslivet på Arbets- och näringsministeriet (ANM) 2008–2011 och på Handels- och industriministeriet (HIM) 1996–2007. Hon är styrelsemedlem i Smart & Clean-stiftelsen och många andra organisationer inklusive Stödföreningen för Nya barnsjukhuset samt även delegationsmedlem i Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Professor emeritus Jouko Lönnqvist, långvarig medlem av och vice ordförande för styrelsen, lämnade styrelsen vid det sista mötet 2016. Styrelseordförande Juha Nurminen tackar Jouko Lönnqvist för hans värdefulla insatser i John Nurminens Stiftelses styrelsearbete. Jouko Lönnqvist utnämndes till styrelsemedlem i stiftelsen 2004 och hade från början en nyckelroll i utvecklingen av riktlinjerna, strategin och administrationen av stiftelsens verksamhet.

I styrelsen fortsätter de nuvarande medlemmarna Eeva Ahdekivi, Juhani Kaskeala, Juha Nurminen (ordförande), Per-Edvin Persson, Veli Sundbäck, Hannu Syrjänen och Pertti Torstila.

John Nurminens Stiftelse grundades 1992 och utför ett effektivt och resultatrikt arbete till förmån för Östersjön och det maritima kulturarvet.
www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:
Annamari Arrakoski-Engardt
Ombud, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 477 878

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809

e-post: fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit