06.06.2017

Kotimaan Energias nya tjänst Vihreä valinta hjälper Östersjön på ett konkret sätt

Genom att välja Kotimaan Energias nya tilläggstjänst Vihreä valinta får konsumenterna hundraprocentigt förnybar elektricitet från vatten-, sol- och vindkraft. Samtidigt skänker Kotimaan Energia till John Nurminens Stiftelses Östersjöprojekt fem euro per år för varje avtal om Vihreä valinta.

– Övergödningen är det största och mest synliga miljöproblemet på Östersjön, och den påverkar oss alla. Var och en kan påverka havets tillstånd genom sina egna val. Vi vill aktivt stöda användningen av förnybar energi och hållbar utveckling. John Nurminens Stiftelse är en utmärkt partner för oss i och med att de gör ett mycket konkret arbete för att rädda Östersjön, säger produktchef Kiti Ryytty på Kotimaan Energia.

– Motsvarande tilläggstjänster som stöder miljövärden har fått ett väldigt bra mottagande på de övriga bolagen i vår koncern. Därför ville vi ta detta servicekoncept som bygger på miljögärningar även på den finländska marknaden.

John Nurminens Stiftelses projekt för Ett Rent Östersjön fokuserar effektivt och konkret på en minskad näringsbelastning på Östersjön.

– Östersjön är en grund brackvattensbassäng med en relativt liten vattenmängd, och därmed väldigt sårbar. Reducering av fosforbelastningen har en särskild nyckelroll i reduceringen av uppkomsten av blågröna alger. Ju mer löslig fosfor det finns i havet, desto mer näring har de blågröna algerna. Vårt arbete kommer ännu att fortsätta i flera år, men lyckligtvis kan vi också glädja oss åt de synliga resultaten.  Den årliga fosforbelastningen har minskat enbart på Finska viken med hela 75 procent under de senaste 10 åren, berättar direktör för medelsanskaffning Minna Korpela på John Nurminens Stiftelse.

Sol- och vindkraft vid sidan av vattenkraft

Med sin tilläggstjänst Vihreä valinta satsar Kotimaan Energia på gröna elproduktionsformer genom att komplettera vattenkraft med sol- och vindkraft i sitt utbud. Energikällan för Vihreä valinta är till 50 % sol- och vindkraft och till 50 % norsk ursprungscertifierad (Guarantee of Origin) vattenkraft. Vattenkraftens ursprung är spårbart ända på kraftverksnivån. Därmed finns det ingen förbindelse till finländska vattenkraftverk som är problematiska för Östersjöns vandringsfiskar. John Nurminens Stiftelse värnar om att de utrotningshotade lax- och öringsbestånden bevaras.

– Enligt genomförda studier ökar konsumenternas intresse för grön el hela tiden. Solkraft är den typ av förnybar energi som intresserar konsumenterna allra mest, berättar Ryytty om trenderna i elproduktionen.

Relaterade länkar:


Ytterligare information

Kotimaan Energia, produktchef Kiti Ryytty, kiti.ryytty(at)kotimaanenergia.fi

John Nurminens Stiftelse, direktör för medelsanskaffning Minna Korpela, tfn 040 508 6015, minna.korpela(at)jnfoundation.fi

Kotimaan Energia
Kotimaan Energia är en del av den norska Hafslund-koncernen. Hafslund grundades redan 1898. Idag är Hafslund Norges största elnätsföretag och en betydande producent av förnybar energi. Företaget har över en miljon kunder i de nordiska länderna. I Hafslund-koncernen ingår även bl.a. Norges Energi, Sveriges Energi och Göta Energi. www.kotimaanenergia.fi

John Nurminens Stiftelse
John Nurminens Stiftelse grundades 1992. Stiftelsens mission är att rädda Östersjön och dess kulturarv för de kommande generationerna. Målet för stiftelsens projekt för Ett Rent Östersjön är att förbättra Östersjöns tillstånd med hjälp av sådana konkreta åtgärder, som minskar belastningen på och miljöriskerna för havet. Projekten för Ett Rent Östersjön finansieras med privata donationsmedel och offentligt stöd. www.johnnurmisensaatio.fi/sv/projekten-ett-rent-ostersjon/, www.johnnurmisensaatio.fi/sv/

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit