30.06.2010

Kultur, avloppsvatten och ny navigeringspraxis

Erik-Baskden 30 juni 2010

Du läser nu det första inlägget på Ett rent Östersjön-bloggen. Som ombud för John Nurminens Stiftelse har jag fått äran att inleda bloggandet på vår webbplats. I fortsättningen kommer Stiftelsens styrelsemedlemmar att berätta om sina tankar och funderingar kring skyddet av Östersjön.

Jag kom själv till Stiftelsen för tio år sedan. Då arbetade Stiftelsens grundare och styrelseordförande John Nurminen för att aktivera och internationalisera Stiftelsens verksamhet. På den tiden inriktade sig Stiftelsen speciellt på att slå vakt om sjöfartstraditionerna, bland annat genom att utnyttja Stiftelsens samlingar och producera utställningar och publikationer kring temat sjöfart. Stiftelsens utställningar har varit populära bland en bred publik. I dag läser kan man redan läsa våra böcker kring temat sjöfart på åtta olika språk i tiotals länder. Till exempel Meritie har varit en verklig bestseller i sjöfartsgenren och mer är under produktion. Stiftelsens publikationer och utställningar koordineras av Maria Grönroos.

År 2004 beslutade John Nurminens Stiftelse att utreda om Stiftelsen kan göra något betydande inom skyddet av Östersjön. I samband med detta utstakades det ledande kriteriet för Ett rent Östersjön-projekten: vi tar oss till platser där vi kan åstadkomma största möjliga miljöresultat med en euro.

Därpå följande år inledde vi på denna grund ett samarbetsprojekt med vattenverket Vodokanal på dess tre största reningsverk i Sankt Petersburg. Vårt mål är att minska fosforbelastningen som fungerar som livnär algerna och som i annat fall skulle flöda ut i Finska viken genom reningsverken med 27 % (1 000 ton) årligen genom att effektivera fosforreningen. I årsskiftet kommer vi att nå vårt mål tillsammans med vattenverket i Sankt Petersburg!
Utöver detta idkar Stiftelsen verksamhet för att effektivera fosforreningen i tio andra städer i fem olika länder. På hösten kommer ordförande för övergödningsprojektens stödgrupp, ambassadör Veli Sundbäck att berätta mer om övergödning här på bloggen. Projekten kring övergödning har från första början letts av Marjukka Porvari.

På hösten 2008 fick vi en fantastisk donation, när Pekka Laaksonen tog ett sabbatsår från sitt dåvarande jobb för att skänka oss ett års arbetsinsats. Med Pekkas hjälp kunde vi starta projektet Tankerskydd, vars mål är att betydligt minska risken för oljeolyckor på Finska viken. I augusti kommer detta ämne att presenteras närmare av följande bloggare, ordförande för projekt Tankerskydds styrgrupp, amiral Juhani Kaskeala. Pekka Laaksonen leder fortfarande projektet på Stiftelsen.

Alla Ett rent Östersjön-projekt finansieras med donerade medel. Vi har understötts av såväl privatpersoner som företag och offentliga aktörer. I juli kan du på denna webbplats och i Sanomas olika medier bekanta dig med våra kampanjer för att samla in medel för att kunna slutföra dessa betydande projekt.

Tack till alla som understöder oss!

Ingenting är omöjligt – inte ens Östersjöns återupplivande.

Erik Båsk

John Nurminens Stiftelsens ombudsman

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit