25.06.2015

Metropolias vårkonsert gav 3 480 euro till Ett Rent Östersjön-projekten

kuvaaja taneli lahtinenVåren 2014 ingick Metropolia och John Nurminens Stiftelse ett treårigt samarbetsavtal som stödjer arbetet för att skydda Östersjön. Metropolias motiv till samarbetet är läroanstaltens vilja att bära sitt samhälls- och miljöansvar på sådana sätt som är naturliga för läroanstalten och som lyfter fram det mångsidiga kunnandet hos dess studerande. Samtidigt ger samarbetet med stiftelsen Metropolia nya möjligheter till nätverksbygge, projektsamarbete, studerandeprojekt och praktikplatser. Tack vare samarbetsavtalet får Metropolia positiv synlighet som nyckelsponsor till Ett Rent Östersjön-projekten stiftelsens webbplats och i andra kanaler.

Under avtalsperioden förbinder sig Metropolia att donera biljettintäkterna från Metropolia-orkesterns vårkonsert till Ett Rent Östersjön-projekten. I fjol utgjorde biljettintäkterna 2 570 euro, och i år gav konserten Yesterday Once More, som gick av stapeln den 21 april, totalt 910 euro mer, dvs. hela 3 480 euro.

“Heja Metropolia, heja examensprogrammet i musik, heja vi!”, säger en belåten direktör Tuire Ranta-Meyer, som ansvarar för samhällsrelationerna vid Metropolia. “I år kom rekordmånga anställda från Metropolia till konserten. Verksamhetsställena i Myrbacka och på Stockholmsgatan drog ett särskilt stort strå till stacken genom att vara på plats för att heja på sina studerande och ge sitt bidrag till skyddet av Östersjön. Det är viktigt att vi får uppleva höjdpunkter av det här slaget tillsammans mitt i vårdbrådskan.”

Produktionen av en konsert på proffsnivå kräver alltid stora satsningar. Ett stort tack till alla solister, musiker, arrangörer och bakgrundskrafter. Ett särskilt tack går till producent Pirjo Aittomäki, kompetensområdeschef Jere Laukkanen, studentgrafikern från Valo Iris Hyvänen och kommunikationsplanerare Sirpa Rutanen.

Mer information

Tuire Ranta-Meyer
direktör, samhällsrelationer

fornamn.efternamn@metropolia.fi

Tfn +358 50 526 2002

Twitter: @RantaMeyer

Tuiren blogi | Viikon varrelta

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit