03.12.2015

Närfisk på Åbobornas tallrikar

Arkea bjuder den 11 december första gången på närfiskbiffar tillagade närmast av braxen i sina skolmatsalar, daghem och personalmatsalar i Åbo. I personalmatsalarna i Åbo stad och i sjukhusen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt avnjuts närfiskbiffarna i januari.

Närfiskbiffarna har kommit till som en del av John Nurminens Stiftelses Närmatsprojekt. Receptet till braxenbiffarna har tagits fram i samarbete med produktutvecklingen vid Arkea och Fiskaffären S. Wallin.  I projektet deltar för närvarande fem yrkesfiskare på Erstan och i Nystadsområdet samt Kala-Apu Oy som malar fångsten och levererar den till Wallin.

Syftet med projektet är att öka medvetenheten bland konsumenterna om sambandet mellan matproduktion och skyddet av vattendrag och höja den inhemska vilda fiskens status som livsmedel. Att inkludera lokal fisk i storkökens utbud, t.ex. inom skolmaten, är ett etiskt och ekologiskt alternativ till intensivproducerat kött eller importerad fisk.

– Vid Arkea strävar vi efter att minska den miljöbelastning som vår verksamhet förorsakar. I vår kostservice använder vi till exempel ekologisk och närproducerad mat inom ramen för våra möjligheter. Närfiskbiffarna är en ny, intressant och viktig öppning för oss, säger Paula Juvonen, servicechef för Arkeas kostservice.

Närfiskbiffarna är också en viktig öppning för Åbo stad, som i enlighet med Östersjöutmaningen Klara kustvatten strävar efter att minska belastningen av vattendrag. En minskning av belastningen förutsätter åtgärder av stadskoncernen men också av kommuninvånarna och företagen. Staden har som mål att stärka möjligheterna för företagen på området att utveckla resurskloka och näringsämnesneutrala lösningar med lågt koldioxidutsläpp på väg mot en koldioxidneutral stad 2040. Mer information: http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/kestava-kehitys

Ytterligare information:
Paula Juvonen, servicechef, Arkea Oy 044 907 5900
Miina Mäki, projektchef, John Nurminens Stiftelse, 050 576 3298
Pekka Salminen, miljöplanerare, Åbo stad, 044 907 5999

Mer information om Närfiskprojektet https://www.johnnurmisensaatio.fi/lahikalahanke/

__________________________________________________________________________________
Arkea Oy producerar mat-, städ-, fastighets- och säkerhetstjänster som en del av Åbokoncernen. Vi är det största företaget och den största arbetsgivaren i Sydvästra Finland.  Med våra 1 100 anställda är vi närvarande i våra kunders vardag. Vi arbetar i över 300 byggnader, på 500 000 kvadratmeter,
i 3 miljoner kubikmeter och våra anställda tillreder 45 000 matportioner varje dag. Vi bär ansvar för våra kunder och för miljön samt är medvetna om vårt etiska och samhälleliga ansvar.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit