04.06.2015

Närfiskprojektet kom i gång maj

Lahnarysillä. Kuva: Miina Mäki.
Lahnarysillä. Kuva: Miina Mäki.

Skärgårdshavets Närfiskprojekt, som Stiftelsen offentliggjorde i mars, har kommit igång. På grund av det kalla och ostadiga vädret kom fisket i gång först under de sista dagarna i maj eftersom braxen, som är föremål för fisket, kommer upp till kusten från de djupare vattnen först när vattnet blivit varmare. Utifrån ansökningar valdes fem fiskare från Erstan och Nystadsområdet att delta i projektet. Alla registrerade yrkesfiskare inom Skärgårdshavets fiskerinäringsområde hade rätt att delta i den offentliga ansökningen.

 

 

Kalaliike S. Wallin myy lähikalapihvejä Turun Kauppahallissa.
Kalaliike S. Wallin myy lähikalapihvejä Turun Kauppahallissa.

Bild. Man kan smaka på fiskdelikatesser från Skärgårdshavets Närfiskprojekt även i Åbo Saluhall, där de säljs i Kalaliike S. Wallins butik. I början av projektet levereras produkten närmast till storkök.

Inom Närfiskprojektet fiskas karpfisk, främst braxen. Syftet med projektet är att styra en så stor del av den fångade karpfisken som möjligt till livsmedelsbruk, minst 70 procent av den genomsnittliga fångsten.  Fiskarna levererar sin fångst till Kala-Apu Oy, som gör fiskmassa och skickar de bitar som inte lämpar sig som livsmedel till Sybimar Oy för fortsatt behandling. I projektets första skede levereras de närfiskbiffar som Kalaliike S. Wallin tillverkar av fiskmassan till bl.a. sjukhus och skolor via Åbonejdens storkök.

Närfiskprodukten har redan väckt stor efterfrågan och utöver Åbo stad och Åbo matservicebolag Arkea kommer Nådendal, Reso, St. Karins och Salo att inkludera närfiskprodukten i sitt matserviceutbud.

Ett av projektets mål på lång sikt är att öka användningen av den lågt värderade finländska karpfisken som livsmedel. Närfiskprodukten är ett hälsosamt och etiskt alternativ till exempelvis importerad fisk eller intensivproducerat kött. Dessutom återvinns näringsämnen genom fisket ur havet tillbaka till land, så även Östersjön gynnas av projektet.

Hankesopimus allekirjoitettiin 23.4.2015.
Hankesopimus allekirjoitettiin 23.4.2015.

På bilden från vänster Marjukka Porvari (John Nurminens Stiftelse) samt fiskarna Hannu Lahtonen, Mika Rantanen, Jouko Aalto, och Petri Rannikko projektombud för Vakka-Suomen kalastuspuisto. Projektavtalen undertecknades med fiskarna i Åbo den 23 april 2015.

 

 

 

Ta del av projektet https://www.johnnurmisensaatio.fi/sv/projekten-ett-rent-ostersjon/lahikalahanke/

 

 

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit