20.10.2016

Närfiskprojektet med i Sitras program för cirkulär ekonomi

Närfiskprojektet som John Nurminens Stiftelse inledde 2015 framskrider på ett lovande sätt. Målet för projektet är att avlägsna en betydande mängd näringsämnen från Skärgårdshavet genom fiske av karpfiskar. Projektverksamheten siktar samtidigt på produktion av etisk närmat och att öka dess popularitet. I sitt program för cirkulär ekonomi har Sitra lyft fram stiftelsens Närfiskprojekt som ett pilotprojekt för ett hållbart matsystem.

Sitras program för cirkulär ekonomi strävar efter att hitta nya verksamhetsmodeller för att skapa tillväxt inom ekonomin och välfärden utan fossila bränslen och överkonsumtion av naturresurser. Sitras utredning Suomen kiertotalouden tiekartta (nationell vägkarta för den cirkulära ekonomin) fokuserar på bästa praxis och pilotprojekt som enkelt kan kopieras och som ger mervärde på nationell nivå. John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt har valts till ett av pilotprojekten inom fokusområdet för ett hållbart matsystem.

”Syftet med Närfiskprojektet är att skapa en permanent livsmedelskedja samt efterfrågan hos storhushåll och konsumenter på fiskprodukter framställda av karpfiskar. Verksamheten gagnar både Östersjön och den finländska konsumenten. Vi är glada över att vårt projekt har kommit med även i denna Sitra-utredning”, säger Miina Mäki, projektchef för John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt.

Sommarens fiskesäsong avslutades med goda resultat

Närfiskprojektets fiskesäsong sommaren 2016 var framgångsrik – de 12 fiskare som deltog i projektet fick en braxen- och mörtfångst på sammanlagt närmare 150 000 kilogram. Av braxen från Skärgårdshavet tillreds mat till bland annat skolor och daghem i Åbotrakten och huvudstadsregionen. I verksamheten deltar Arkea Oy och Espoo Catering Oy. De mörtar som fiskats inom ramen för projektet blir fiskbiffar som serveras på Palmia Ab:s restauranger i Helsingfors.

Ta del av Närfiskprojektet och den miljönytta det medför genom att titta på videon Särjen matka ruokapöytään (mörtens färd till matbordet).

Läs mer om Skärgårdshavets Närfiskprojekt här.

Läs Sitras utredning Suomen kiertotalouden tiekartta (nationell vägkarta för den cirkulära ekonomin) här.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit