25.06.2015

NCC renade sina egna bitar av Östersjön

ncc pelasta palaI år tog NCC, som varit nyckelsponsor till John Nurminens Stiftelse sedan 2010, chansen att stöda Ett Rent Östersjön-projekten med hjälp av en ny donationsplattform. NCC rengjorde 60 bitar av Östersjön i havsområdet mellan Sverige och Finland.

NCC Rakennus Oy:s verkställande direktör Harri Savolainen konstaterar att det är ett naturligt val för företaget att stöda John Nurminens Stiftelses Ett Rent Östersjön-projekt: NCC sätter stort värde på stiftelsens konkreta sätt att verka och på verksamhetens mätbara resultat.  De renade bitarna i donationsplattformen symboliserar konkreta resultat: på tio år har stiftelsen slutfört 14 projekt, och ytterligare tre projekt ska snart gå i mål i Ryssland. Samtidigt arbetar stiftelsen med att starta nya projekt: i mars offentliggjordes närfiskprojektet i Skärgårdshavet. Även projektet BEST, som siktar på att minska näringsbelastningen, och NutriTrade, som fokuserar på maritim näringsutsläppshandel, har kommit långt i beredningen.

Genom att finansiera stiftelsens arbete har NCC konkret bidragit till att minska den årliga fosforbelastningen av Östersjön. Enligt kommissionen för skydd av Östersjön Helcom måste den årliga fosforbelastningen av havet minskas med ytterligare cirka 9 000 ton. Kampanjen Rädda en bit av Östersjön och dess donationsplattform som bygger på försäljning av bitar har lanserats för att utvidga John Nurminens Stiftelses verksamhet och uppnå det nya insamlingsmålet för åren 2015–2025. Insamlingsmålet för Ett Rent Östersjön-projekten för den kommande tioårsperioden är sammanlagt 20 miljoner euro.

Den nya plattformen för donationer erbjuder ett enkelt och trevligt alternativ: privata gåvor och företagsdonationer kan betalas elektroniskt i den s.k. bitbutiken på adressen www.puhdasmeri.fi. Den som ger gåvan beslutar om beloppet. En jättebra idé är att skicka en utmaning till vänner och bekanta: ”Låt oss tillsammans rena den här biten på kartan i sommar!”

Skyddet av Östersjön är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta samhällsansvar. Genom att stöda projekten Ett Rent Östersjön deltar företagen i konkret och resultatrikt miljöskyddsarbete. Verksamhetsmodellen för projekten har lånats från företagsvärlden och därför passar den bra samman med sättet att tänka i många företag. Inom ramen för samarbetet får företagen också information om Östersjön och dess tillstånd samt om åtgärder för att förbättra tillståndet.

 

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit