22.03.2011

Nokia fortsätter sitt stöd till Ett rent Östersjön-projekten

Nokia och John Nurminens Stiftelse har slutit ett tvåårigt avtal om stöd till Stiftelsens Ett rent Östersjön-projekt. Avtalet fortsätter ett samarbete som inleddes år 2005 under åren 2011–2012. Nokias insats har haft stor betydelse för Ett rent Östersjön-projektens framgång sedan projekten inleddes. John Nurminens Stiftelse inledde sin miljöverksamhet år 2004. Det första projektet har gått ut på att införa kemisk fosforrening på de tre största vattenverken i Sankt Petersburg.
”Nokia vill vara med om att bygga en värld där alla har möjlighet att hålla kontakt, men vi vill också samarbeta för hållbar utveckling. När vi understöder Ett rent Östersjön-projekten deltar vi i att uppnå konkreta och mätbara resultat för Östersjöns väl. Många av våra anställda, samarbetspartners och kunder är stationerade i Finland och länderna runt Östersjön och påverkas av havets situation”, säger Kirsi Sormunen, direktör för hållbar utveckling på Nokia.

Stiftelsens Ett rent Östersjön-projekt har understötts av många företag och privatpersoner under åren. Stiftelsens största samarbetspartners utöver Nokia är Capgemini, Fortum, Sanoma, Onninen, Finlands miljöministerium, EU:s Östersjöprogram, och Trafikverket.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit