16.03.2011

Nya kommuner, städer och vattenverk för Östersjöskyddet efterlyses på evenemang i Tallinn

Den 16 mars arrangeras ett evenemang i Tallinn för att nå ut till nya aktörer för Östersjöskyddet. Lokala aktörer från Estland, Lettland, Polen och Vitryssland utmanas till att granska vilka effekter den egna verksamheten har på Östersjön och till att starta projekt för att minska Östersjöns näringsämnesbelastning. Kommuner, städer och vattenverk spelar en avgörande roll för uppfyllandet av Östersjöskyddets nationella och internationella mål på lokal nivå. På evenemangsprogrammet står workshopar och ett seminarium. Från John Nurminens Stiftelse deltar Marjukka Porvari, ansvarig direktör för eutrofieringsprojekt, samt stiftelsens projektchefer Tuuli Ojala och Elena Kaskelainen. Stiftelsen söker aktivt städer och vattenverk på hela Östersjöns avrinningsområde där man genom att effektivera vattenreningen kan minska Östersjöns näringsämnesbelastning i samarbete med aktörerna.

I Tallinn presenteras lokala aktörers prestationer för Östersjöskyddet i bland annat Finland, Sverige, Lettland, Tyskland och Estland. Därtill uppmuntrar man till att vidta frivilliga lagstiftningsändringar i enlighet med Helsingforskommissionens (HELCOM:s) aktionsplan för Östersjön. Man diskuterar även problem och möjliga lösningar beträffande finansieringens tillräcklighet, möjligheter till att påverka beslutsfattandet och till att sätta prioriteter. Över 130 centrala aktörer inom Östersjöskyddet förväntas närvara, bland annat vattenverksdirektörer och experter samt politiker och tjänstemän från Östersjöområdets kommuner, stadsnätverk och ministerier. Evenemanget arrangeras i ett samarbete mellan Cities for a Healthier Sea-projektet, som koordineras av Helsingfors stads miljöcentral, samt HELCOM, PURE-projektet* (Project on Urban Reduction of Eutrophication) och Östersjöutmaningen.

*PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) är ett samprojekt mellan John Nurminens Stiftelse, HELCOM och miljökommissionen vid Union of the Baltic Cities (UBC) för förbättring av avfallsvattenhanteringen i Östersjöområdets städer. Projektet genomförs med delfinansiering från EU:s Östersjöprogram.

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit