14.02.2014

Nya medlemmar utnämnda till John Nurminens Stiftelses styrelse: Eeva Ahdekivi, Per-Edvin Persson och Pertti Torstila

Tre nya medlemmar utnämndes till John Nurminens Stiftelses styrelse på styrelsens årsmöte den 10 februari 2014. De nya medlemmarna är EM Eeva Ahdekivi, professor Per-Edvin Persson och statssekreterare Pertti Torstila.

Eeva Ahdekivi (f. 1966) har verkat som placeringsdirektör på Solidium sedan 2009. Dessförinnan var hon ledande sakkunnig på Statsrådets ägarstyrningsavdelning mellan 2007 och 2009.
Professor Per-Edvin Persson (f. 1949) var vetenskapscentret Heurekas verksamhetsledare mellan 1991 och 2013. Dessförinnan verkade han som Heurekas vetenskapliga direktör mellan 1987och 1991.
Statssekreterare Pertti Torstila (f. 1946) är en tjänsteman och diplomat som har gjort en lång karriär inom Finlands utrikesministerium. Han har verkat som utrikesministeriets statssekreterare sedan 2006.

Annamari Arrakoski-Engardt som verkat i styrelsen sedan 2012 och som i januari 2014 utnämndes till stiftelsens ombud, lämnade sin styrelseplats i januari 2014 i och med sin roll som ombud. Därutöver lämnade styrelsemedlemmarna Peter Fagernäs och Sari Baldauf sina styrelseplatser i december 2013. Peter Fagernäs var styrelsemedlem sedan 2004 och Sari Baldauf sedan 2009.
Styrelseordförande Juha Nurminen vill tacka de medlemmar som lämnat styrelsen för deras utmärkta och aktiva insatser i stiftelsens styrelsearbete och utvecklingen av dess verksamhet.
I styrelsen fortsätter de nuvarande medlemmarna Juhani Kaskeala, Jouko Lönnqvist (vice ordförande), Juha Nurminen (ordförande), Veli Sundbäck och Hannu Syrjänen.

John Nurminens Stiftelse grundades år 1992 på Juha Nurminens initiativ för att värna om kulturtraditionen inom den finländska sjöfarten och sjöhistorien. Syftet med stiftelsen är att göra Östersjöns betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. Stiftelsen utvidgade sin verksamhet till miljöskydd år 2004 med stöd av startkapital som Juha Nurminen donerade. Då inledde stiftelsen Ett Rent Östersjön-projekten som sin andra verksamhetslinje. Målet med projekten är att minska eutrofieringen av Östersjön och att minska risken för oljeolyckor i Finska viken.

Ytterligare information:
Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit